MTBE, metyl-tert-butyleter, är en eter av metanol och isobutylen med formeln CH3OC(CH3)3.

Metyl-tert-butyleter
StrukturformelMolekylmodell
Systematiskt namn2-Metoxi-2-metylpropan
Övriga namnmetyl-tert-butyleter
Kemisk formelCH3OC(CH3)3
Molmassa88,1482 g/mol
UtseendeFärglös, flyktig vätska
CAS-nummer1634-04-4
SMILESCOC(C)(C)C
Egenskaper
Densitet0,74 g/cm³
Löslighet (vatten)42 g/l
Smältpunkt-108,6 °C
Kokpunkt55,1 °C
Faror
Huvudfara
Brandfarlig Brandfarlig
Irriterande Irriterande
NFPA 704

NFPA 704.svg

3
1
0
LD504000 mg/kg
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

FramställningRedigera

MTBE framställs genom en kemisk reaktion mellan metanol (CH3OH) och isobutylen (C4H8).

   +        

I Sverige tillverkas MTBE av Borealis i Stenungsund. Fabriken togs i bruk 1993.

AnvändningRedigera

MTBE hade under relativt lång tid en stor teknisk betydelse som oktantalshöjande komponent i motorbensin i stället för de tidigare använda blyföreningarna. Bensin 98 oktan kunde innehålla cirka 7 % MTBE. I dagsläget har MTBE dock ersatts av ETBE, etyl tertiärbutyl eter för oktantalshöjningen eftersom råvaran där kan vara förnyelsebar etanol istället för metangas från naturgas. 98-oktanig bensin kan innehålla upp till 13% ETBE. MTBE Den används också som lösningsmedel.

Se ävenRedigera