Metop , (μετόπη), är en del av den doriska frisen. Metoperna är placerade mellan triglyferna och består av fyrkantiga plattor som kan vara släta eller rikt dekorerade med ornament eller reliefer.

Kentaur på metop från Parthenon.

Det mest berömda exemplet är frisen i Parthenon med de 92 metoperna, som visar kampen mellan kentaurer och lapither.

Se ävenRedigera