Barockarkitektur

typ av arkitektur av konststilen barock
Barocken
Artiklar om barocken
Barockens konst
Barockens musik
Barockens litteratur
Barockens arkitektur
Barockens skulptur

Barockens arkitektur influerades starkt av antikens arkitektur. Viktiga karakteristika för barocken var att det skulle vara dramatiskt, rörelsefullt, tungt, pampigt och med många kontraster. Det skulle vara överväldigande och teatraliskt.

Fasaden till kyrkan Il Gesù (1571-1575) i Rom. De flesta arkitekturhistoriker anser att barocken föddes här.
Kyrkan Madonna dei Monti i Rom — en av de första barockfasaderna (1580)

Man ville, vilket är typiskt för epoken, bygga stora, imposanta byggnader för att inge respekt och visa sin makt. Husfasader var ofta böljande för att förstärka kontrasten mellan ljus och skugga, och nästan alltid hade man pelare och kolonner i fasaden och interiörerna. Svulstiga, buktande ovaler symboliserar också barocken.

Barockarkitekter (urval) redigera

Källor redigera