Sidhuvudet benämns den översta delen av en bok- eller dokumentsida.

Sidhuvudet (A) kallas den översta delen av en sida.

I sidhuvudet i boksidor skrivs normalt bokens titel eller namnet på det kapitel som sidans text är en del av.

Se ävenRedigera