Merge Sort är en stabil sorteringsalgoritm. Den sorterar n objekt med tidskomplexitet O (n log n) i värsta fall.

Merge sort
Merge-sort-example-300px.gif
Parvis jämförelse, stabil sorteringsalgoritm Redigera
Undertyp avalgoritm
 • kombinatorisk algoritm
  • sorteringsalgoritm Redigera
Upp­täc­ka­re eller upp­fin­na­reJohn von Neumann Redigera
Upp­täckts­da­tum1945 Redigera
Tids­komp­lex­i­tet i värsta fall Redigera
Tids­komp­lex­i­tet i bästa fall Redigera
Tids­komp­lex­i­tet i medel Redigera
Rums­komp­lex­i­tet i värsta fall Redigera
Best-case space comp­lex­i­ty Redigera

AlgoritmenRedigera

Merge Sort-algoritmen är av typen söndra och härska, och har konceptuellt följande steg för att sortera en lista med storlek n:

 1. Dela upp listan i n lika stora dellistor (alla med längd 1)
 2. Slå samman dellistorna parvis i sorterad ordning
 3. Upprepa steg två, tills det bara finns en lista kvar

Den slutgiltiga listan är original-listan i sorterad ordning.

ImplementeringRedigera

Nedan följer en rekursiv implementering i Python:

def MergeSort( lista ):
 if len( lista ) == 1:
  return lista

 #Dela listan i två delar
 mitten = len(lista)//2
 lista_1 = MergeSort( lista[0:mitten] )
 lista_2 = MergeSort( lista[mitten:] )

 #Slå samman de sorterade listorna (härska)
 retur_lista = []
 while len( lista_1 ) > 0 and len( lista_2 ) > 0:
  if lista_1[0] < lista_2[0]:
   retur_lista.append( lista_1[0] )
   lista_1.pop(0)
  else:
   retur_lista.append( lista_2[0] )
   lista_2.pop(0)

 #Lägg till de element som "blev över" i slutet
 retur_lista += lista_1
 retur_lista += lista_2
 return retur_lista