Medborgarhuset kan avse något av de medborgarhus som förtecknas nedan.