Matthias Castrén

finländsk präst

Matthias Castrén, född 29 maj 1764 i Pudasjärvi, död 15 maj 1845 i Kemi, var en finländsk präst. Han var son till Eric Castrén.

Castrén genomgick Uleåborgs skola och blev student i Åbo 1781, där han 1786 blev filosofie magister. Han prästvigdes 1785 och fick en tjänst som pastorsadjunkt hos fadern i Kemi, och utsågs 1789 till kyrkoherde där. 1791 blev han kontraktsprost i Kemi prosteri och Lappmarken. Han företog flera visitationsresor i de norra delarna av sitt kontrakt, där han bland annat försökte ordna samernas kristendomsundervisning, och då konstaterade att läskunnigheten bland dessa var betydligt större än vad som tidigare uppgetts. Han bidrog även inom naturvetenskaperna genom att skicka in mineralier till apotekaren Johan Julins naturaliesaming och utgav i Finska hushållningssällskapets handlingar ett Calendarium florae et faunae från Kemi för åren 1793—1799 där han i tabellform ställde upp observationer av fåglar och växter i sitt prosteri. Han inskickade även en omfattande beskrivning av Kemi socken till Finska hushållningssällskapet, vilken dock aldrig kom att tryckas. Under sina visitationsresor gjorde han även insamlingar av historiska berättelser från de olika församlingarna i sitt prosteri. Han var ledamot av den så kallade finska deputationen till Sankt Petersburg 1808-1809. 1811-12 var han ledlem av den ecklesiastika regleringskommissionen vid riksgränsen. Castrén var även ledamot av psalmbokskommittén 1815 och av handbokskommittén 1817.

Han blev teologie hedersdoktor 1817 och jubelmagister 1836.

KällorRedigera

Cederberg, A.R.: Matthias Castrén i Svenskt biografiskt lexikon

FotnoterRedigera