Kungliga Akademien i Åbo

det tredje svenska universitetet, grundat 1640

Kungliga Akademien i Åbo grundades den 26 mars 1640 och var det tredje (Uppsala 1477, Dorpat 1632, Greifswald (grundlagt 1456, svenskt 1648–1815) och Lund 1666) av de fem svenska riksuniversiteten under stormaktstiden. Universitetet hade fyra fakulteter och undervisningsspråket var latin. Liksom i det övriga europeiska universitetssystemet inledde studenterna studierna vid den filosofiska fakulteten och specialiserade sig sedan vid den teologiska, juridiska eller den medicinska fakulteten. Undervisningen och forskningen vid akademien var starkt knuten till den lutherska teologin och den europeiska humanismen. Universitetets uppgift var främst att utbilda präster, tjänstemän, läkare och officerare. Under stormaktstiden hade Kungliga Akademien ungefär 250 studenter.

Kungliga Akademien i Åbo
Latin: Regia Academia Aboensis
Verksamt1640–1828
SäteÅbo
Akademitorget i Åbo 1795. Till höger anatomihuset och bakom det huvudbyggnaden och Domkyrkan. Till vänster tomten där nya (nu gamla) akademihuset byggdes.
Åbo gamla observatorium på Vårdberget från 1819, ritat av Carl Ludvig Engel.

Efter Finska kriget fick akademien 1808 namnet Kejserliga Akademien och 1828, efter Åbo brand, flyttades det till Helsingfors och fick namnet Kejserliga Alexander-universitetet. Sedan Finlands självständighet 1917 är namnet Helsingfors universitet.

Kungliga Akademien bör inte förväxlas med Åbo Akademi eller Åbo universitet, även om också dessa räknar sig som arvtagare till akademien.

Rektorer vid Kungliga akademien redigera

Liksom vid Uppsala universitet valdes rektor bland universitetets ordinarie professorer för en kortare period. Rektorerna innehade således befattningen som rektor flera gånger.

Rektorerna för Kejserliga Akademien i Åbo 1809–1927 saknas i listan.

Alumner redigera

Nationer vid Kungliga akademien redigera

Från 1643
 • Nerikes nation
 • Nordfinska nationen
 • Nylands nation
 • Smålands nation
 • Söderfinska nationen
 • Södermanlands nation
 • Uplands nation
 • Västergötland och Värmlands nation
 • Västmanlands och Dala nation
 • Åbo nation
 • Ålands nation
 • Österbottniska nationen
 • Östergötland och Helsinge nation
Från 1653 tillkommer
År 1800 finns
 • Borealiska nationen
 • Nylands nation
 • Satakunda nation
 • Sveagotiska nationen
 • Tavastehus nation
 • Viborgska nationen
 • Åbo nation
 • Österbottniska nationen

Publikationer om Kungliga Akademien i Åbo redigera

Per Brahe och Åbo Akademi redigera

Lärdomshistoria redigera

Åbo universitets lärdomshistoria. 1, Medicinen
Skrivet verk utgivet år 1890  
Skrivet verk  
TitelÅbo universitets lärdomshistoria. 1, Medicinen / L. W. Fagerlund. Medicinens studium vid Åbo universitet / Robert Tigerstedt  
SerieSkrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland  
HuvudtemaKungliga Akademien i Åbo, medicinsk utbildning  
För­fat­ta­reWilhelm Fagerlund, Robert Tigerstedt  
UtgivareSvenska litteratursällskapet i Finland  
Utgiv­ning­sortHelsingfors  
Ursp­rungs­landStorfurstendömet Finland  
Språksvenska  
Utgiv­nings­da­tum1890  

Studentmatriklar redigera

Källor redigera