Öppna huvudmenyn

Maskhål är spekulativa fenomen inom relativitetsteorin som skulle skapas i par och bilda genvägar genom rumtiden. Till skillnad från svarta hål bildas inte maskhål genom naturliga processer. De måste matas med negativ energi. Negativ energi gör att maskhålet håller sig öppet. Maskhål skulle kunna skapas kvantmekaniskt genom att dra upp dem ur de gravitationella vakuumfluktuationer som kvantskummet utgör. Lagarna för kvantgravitation är dock inte tillräckligt utforskade för att avgöra om denna metod är möjlig.

Allmänna relativitetsteorin

Tvådimensionell visualisering av rumtidsstörningen från en massiv kropp. Materiens närvaro förändrar rumtidens geometri.


Introduktion · Historia · Matematik · Tester
Rumtid
Geodet · Minkowskidiagram · Minkowskirum · Maskhål

Maskhål

Maskhål skulle kunna fungera som tidsmaskiner både framåt och bakåt i tiden genom att accelerera det ena hålet, eftersom tiden går långsammare om man färdas snabbare jämfört med något som färdas långsammare. Om naturen har skyddsmekanismer mot tidsmaskiner är stabila maskhål omöjliga. Stephen Hawking menade att tidsmaskiner automatiskt skulle förstöra sig själva genom vakuumfluktuationer i ögonblicket innan de har börjat fungera. Om ett svart hål skulle rotera tillräckligt snabbt skulle man kunna åka på insidan av det för att sedan komma ut på andra sidan 100 år senare.

I teorin kan svarta och vita hål vara förbundna med ett maskhål. Materia som åker in i det svarta hålet kommer ut ur det vita hålet efter en passage genom maskhålet.

Externa länkarRedigera