Öppna huvudmenyn

Kerrmetrik beskriver geometrin hos rymdtiden runt ett roterade, axialsymmetriskt svart hål med en sfärisk händelsehorisont[1]. Kerrmetriken är en exakt lösning till allmänna relativitetsteorins fältekvationer. Dessa ekvationer är starkt icke-linjära vilket innebär att det är mycket svårt att hitta exakta lösningar.

NoterRedigera