Maria-orden är ett norskt ordenssällskap. Orden instiftades den 27 september 1916 i Oslo av Dagny Kristensen. Maria-orden bygger på en kristet etisk grund och har till syfte att främja självkännedomen hos sina medlemmar och att stötta dem i deras personliga utveckling. Maria-orden är endast öppen för kvinnor. Ordens motto är Gnoti seavton (gr: Känn dig själv). 1 januari 2015 hade orden ca 7 500 medlemmar, enligt ordens webbplats.

GraderRedigera

Medlemmarna, vilka kallar varandra systrar, vandrar med tiden genom sju grader, vilken alla har sin egen ritual. Det ritualbunda arbetet är totalt hemligt för utomstående. Ordens grader är:

  • 1. Passivgrad
  • 2. Aktivgrad
  • 3. Övergrad
  • 4. Ordensgrad
  • 5. Ljusets första grad
  • 6. Ljusets andra grad
  • 7. Ljusets tredje grad[källa behövs]

OrganisationRedigera

Maria-orden leds av Ordenens Øverste styre i vilka ingår en Ordenspresident, en Ordenssekreterare och en Ordenskassör. Ordenspresident är sedan 2011 Torhild Berg. I november 2018 bestod Maria-orden av 66 loger fördelade på 41 i Norge, 15 i Sverige, sju i Danmark, tre i Tyskland och en på Island. Totala antalet medlemmar är cirka 7500 (januari 2015). Varje loge i Sverige och Finland leds av en president som lyder under den svenska Provinsialpresidenten. Logerna i Danmark och Tyskland saknar provinsialpresident eftersom man lyder direkt under ordensledningen i Norge.

NorgeRedigera

Ordens huvudkontor ligger i Oslo.

Loger i NorgeRedigera

Sverige och FinlandRedigera

Svensk provinsialpresident är sedan 2015 Ann Letorp. Under den svenska provinsialorden lyder även Marialogen i Mariehamn och Marialogen i Raseborg, Finland.

Loger i SverigeRedigera

Loger i FinlandRedigera

DanmarkRedigera

Logerna i Danmark lyder direkt under ordensledningen i Norge.

Loger i DanmarkRedigera

TysklandRedigera

Logerna i Tyskland lyder direkt under ordensledningen i Norge.

Loger i TysklandRedigera

IslandRedigera

Logen på Island lyder direkt under ordensledningen i Norge.

Loge på IslandRedigera

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  • Maria-ordens provinsialorden Sverige. Medlemsförteckning 2007.
  • Maria-ordens officiella webbplats

Externa länkarRedigera