Manipulation innebär att medvetet ändra ett tillstånd hos ett system i någon mening. Ordet har i sig ingen värdeladdning, men brukar ofta syfta på dess negativa innebörd när det är tal om psykologisk manipulation, och betyder då att en manipulatör eller intrigör med bedrägliga eller konstfärdiga metoder behandlar något eller någon för att förändra detta eller denna, utan dettas eller dennas kännedom om avsikterna vilka som regel är egoistiska [särskiljning behövs]. Tröst, uppmuntran och beröm kan ses som positiva exempel på manipulation, som är försök att påverka en person att må bättre.

Manipulation är något de flesta gör, medvetet eller omedvetet. Barnet som berömmer sina föräldrar för något innan de ställer frågan de vet att det är risk för ett nej, mannen/kvinnan som förför sin motpart. Manipulation är ett sätt att försöka få igenom sin vilja. Som allt annat kan det vara i gott syfte, eller i ett dåligt syfte.

Se även redigera

Vidare läsning redigera

  • Järvå, H. & Dahlgren, P. M. (2013). Påverkan och manipulation. Lund: Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-07674-4