Management consulting

(Omdirigerad från Managementkonsult)

Management consulting är konsultverksamhet som behandlar strategiskt viktiga frågeställningar. Oftast är företagsledningen direkt involverad i projekt där ett managementkonsultföretag anlitas.

En managementkonsult arbetar på ledningens uppdrag i behov av tillfällig ledningskompetens om företagsövergripande problemställningar och ser rollen som ett yrke. Managementkonsulten strävar efter ständiga förbättringar i både processen för ledningsutveckling som för egen del samt tillämpar de internationella etiska regler och professionell kompetens som krävs.

Tjänsten "chef att hyra" är t.ex. inte managementkonsulting på grund av att man då är operativt ansvarig i dess verksamhet och ej som extern rådgivare. Managementkonsulten föreslår insatser men fattar inte operativa beslut för kunden eller driver kundens verksamhet. Redovisningsbyråer, IT-konsulter, försäljningkonsulter etc är inte managementkonsulter utan specialistkonsult.

Den första konsultfirman inom management var Arthur D. Little, grundad i slutet på 1890-talet av MIT-professorn med samma namn. Även om företaget så småningom tog sig an generella management-frågor var det under sina första år specialiserat på teknikforskning. Den första rena management- och strategikonsultfirman var McKinsey & Company, som grundades i Chicago 1926 av James O. McKinsey. Idag finns många företag i Sverige som erbjuder tjänster inom området. Connecta är ett av de större svenskägda managementkonsultbolagen. Accenture, PwC, KPMG, EY, Deloitte, McKinsey & Company, Oliver Wyman, Boston Consulting Group och Bain & Company är exempel på större internationella aktörer med svensk närvaro.

Management consulting syftar ytterst till att stödja ledningen i utmanande situationer. För detta arbete utvecklas en mängd olika modeller och metoder. Alltfrån nulägesanalyser och åtgärdsförslag till mer handfasta metoder där konsulten arbetar sida-vid-sida med ledaren utifrån en strukturerad arbetsmodell.