Konsultverksamhet innebär att tillfälligt bistå med personresurser. Det finns både branschspecfika och mer generella konsultföretag, som anlitas av andra företag vid behov. Anledningarna till att man anliter utomstående konsulter i stället för att själv anställa kan vara flera:

  • Personalbehovet på företaget kan variera start med tiden, då det blir svårt att sysselsätta fast anställda kontinuerligt.
  • Konsulterna kan inneha kompetens som inte finns inom företaget.
  • Det kan finnas behov av att någon utomstående kommer in, till exempel på grund av att interna maktkamper har blockerat en beslutssituation.