Öppna huvudmenyn

2006Redigera

Mallens nyvarande utformning förefaller inte fungera på artiklar vars titlar består av mer än ett ord. Se esv. Aspergers syndrom (om nu mallen ligger kvar där när någon ser det här...) // Habj 30 januari 2006 kl.06.46 (CET)

Vad skiljer den här mallens syfte från Mall:Infoga's? – Insulto 28 februari 2006 kl.15.14 (CET)

Den här mallen handlar om artiklar som i sin helhet bör flyttas till ett annat uppslagsord, som inte går eftersom där ligger något annat - nästan alltid en omdirigering till artikeln själv, men med versionshistorik som gör att en administratör måste radera denna innan flytten går att utföra. // habj 28 februari 2006 kl.15.53 (CET)
Borde man ta bort "eller bör diskuteras"? Om man vill diskutera en flytt tycker jag att det är bättre att enbart göra det på diskussionssidan, inte genom en metamall i artikeln. Kontroversiella flyttar kan oftast återställas enkelt om man vill det, så jag tycker inte heller att mallen är nödvändig för att uppmärksamma att en diskutabel förändring kan komma att genomföras, som till exempel SFFR-mallen är. Att artiklar som föreslås för infogning eller sammanslagning märks med en mall är mer en service till läsaren, som får veta att mer information om samma ämne kan finnas någon annanstans. Okontroversiella flyttar som kräver admin- eller robothjälp brukar inte ge upphov till någon diskussion som är värd att spara. För övrigt kanske man borde lägga upp kategorier som bör flyttas på Wikipedia:Robothjälp i stället för att märka dem med denna mall, som nästan ingen kollar? //Essin 8 december 2007 kl. 13.48 (CET)

Även som avsnittsmall?Redigera

Istället för "Denna sida..." föreslår jag att mallen inleds med "Denna artikel eller detta avsnitt..."

Mange01 19 april 2008 kl. 15.50 (CEST)

Mallens placeringRedigera

Jag tycker att den här mallen borde placeras på artikelns diskussionssida. Den vänder sig till användare på Wikipedia, och inte läsare. I nuläget finns t.ex. den här stora blaffan överst i artikeln om New York, något som är fullständigt ointressant för 99% av läsarna av artikeln. Den hör bättre hemma på diskussionssidan. Notera också att på bl.a. enwp ligger motsvarande mall på diskussionssidan. --Kildor 17 augusti 2009 kl. 10.35 (CEST)

Ok, inga invändningar. Då tar jag mig friheten att skriva om instruktionerna, men föreslår att mallen bara används ifall man behöver hjälp med en flytt. Annars tar man lämpligen upp det på diskussionssidan eller WP:BOÅ. --Kildor 4 december 2009 kl. 13.05 (CET)

MallhjälpRedigera

Detta är en arkiverad diskussion från Wikipedia:Projekt mallstandardisering/Mallhjälp. Modifiera inte innehållet, utan fortsätt vid behov diskussionen längre ned på sidan eller starta en ny tråd på Mallhjälp.

omdirigera till metaRedigera

Jag skulle vilja använda {{flytta}} för att rekommendera mjuk omdirigering till en meta-sida, men lyckades inte. Vill någon göra ett försök att uppdatera mallen för detta, eller ska vi kanske snarare fixa en ny mall för omdirigeringar? {{omdirigera}}? /Urbourbo 23 februari 2010 kl. 09.44 (CET)

Flytta-mallen borde fungera som du skrev i den nu. 『Sertion』 23 februari 2010 kl. 12.29 (CET)

KategorierRedigera

Jag föreslår att denna mall även ska kunna användas för kategorier. WP:PK är onödigt omständigt och tidskrävande för många kategoriflyttar. Jag instämmer i att man bör vara mer noggrann med att inhämta konsensus jämfört med vanliga artiklar pga arbets/bot-insatsen, men det hindrar inte att många kategoriflyttar är helt okontroversiella, och skulle kunna utföras direkt efter att några användare uttalat sig positivt på kategorins disksida. Jag uppfattar att WP:PK bör användas uteslutande för mer komplicerade eller kontroversiella fall som kräver utredning/diskussion, och där utgången inte är given. /Urbourbo 3 maj 2010 kl. 17.04 (CEST)

Lägger du en sådan här mall (flytta, infoga, slå ihop, infoga från) så hamnar de redan idag i en egen kategori-struktur: Kategori:Kategorier föreslagna att omstruktureras, vilket jag nämnde på WP-talk:PK. -- Lavallen 3 maj 2010 kl. 17.11 (CEST)
OK, men mallen ger ju fortfarande ett felmeddelande. Kanske redan finns konsensus för att skriva om det? Typ:
"Överväg att anmäla denna kategori till Wikipedia:Problematiska kategorier."
/Urbourbo 3 maj 2010 kl. 17.15 (CEST)
Det finns redan a/ en konsensus att flytta bort de lätta frågeställningarna till kategoridiskussionerna eller dylikt. Frågan är om det finns konsensus att b/ använda dessa mallar på det här sättet. -- Lavallen 3 maj 2010 kl. 17.19 (CEST)
Om konsensus finns för "a" så måste det väl finnas även för "b", eller vad är skillnaden menar du? /Urbourbo 3 maj 2010 kl. 17.30 (CEST)
Säger inte att det är en skillnad, jag bara observerar att det absolut finns en konsesus för att ta sådana diskussioner utanför WP:PK. Jag har dock inte sett någon disk om att vi skulle initiera sådana diskussioner med hjälp av mallar. Tycker du att 'a' implicerar 'b' i detta fall, så säger jag inte emot dig. - (Observera att min bot inte klarar att automatiskt ta hand om datumstämplingen i fall som dessa.) -- Lavallen 3 maj 2010 kl. 17.48 (CEST)

Datumformat?Redigera

  • Även datum= går att använda istället för månad=

Spelar formatet på datumet någon roll? Ska det vara 2019-10-19 i stället för 2019-10 när man använder datum= ? --83.253.245.22 3 september 2010 kl. 11.24 (CEST)

Idag klarar mallen bara formatet: ÅÅÅÅ-MM, men det finns väl vaga planer på att göra mallarna mer flexibla, så man kan skriva lite friare. -- Lavallen 3 september 2010 kl. 11.37 (CEST)
Jag tycker inte att vi bör införa dagskategorisering, tycker det räcker att ha dem uppdelade i månader. / Elinnea 3 september 2010 kl. 11.41 (CEST)
Nej, inte dagskategorisering, men att man skriver datum=2010-09-03 och den hamnar i 2010-09 i alla fall. Det är tekniskt möjligt och fungerar redan för {{Källa behövs}}. -- Lavallen 3 september 2010 kl. 11.50 (CEST)
Så, nu har jag konverterat mallen. Den klarar nu ÅÅÅÅ-MM-DD också. Det ska även fungera att skriva ÅÅÅÅMMDD och några andra varianter, men de två omtalade formaten ovan är att föredra. -- Lavallen 3 september 2010 kl. 11.59 (CEST)
Ok, jag missuppfattade. / Elinnea 3 september 2010 kl. 13.08 (CEST)
Även aug 2010 fungerar, om man vill vara väldigt originell. Sertion (d) 3 september 2010 kl. 16.58 (CEST)

Mallens användningsområdeRedigera

Jag finner den här mallens användningsområden en smula förvirrande. Själv har jag lagt in den när jag önskat flytta en artikel men inte kunnat eftersom jag inte är administratör, och har trott att jag därmed tillkallat admin-hjälp. Andra verkar lägga in mallen som en inbjudan till diskussion. Oklarheten leder till att mallen kan ligga kvar i evigheter i artiklar som kanske ingen annan än den som lade in mallen bryr sig om huruvida artikeln flyttas eller ej.

Jag föreslår att denna mall används för artiklar man föreslår ska flyttas, och att någon annan mall används för att tillkalla administratörshjälp. --Stighammar (diskussion) 23 mars 2014 kl. 13.18 (CET)

Hej, Här kan du få hjälp tills någon hittat/skrivit en eventuell mall: Wikipedia:Begäran om åtgärder. Allt gott, /Urbourbo (diskussion) 23 mars 2014 kl. 17.44 (CET)\

Wikipedia:Begäran om åtgärder är var hjälpen begärs efter avslutad diskussion för de artiklar som kräver admin flytt. Den som begär flyttningen bör fixa wikilänkarna innan flytten. Det behövs ingen ny mall för detta. Jag tolkar flyttamallen att vara starten på en diskussion om man tror att andra kan ha andra åsikter. Hur länge den ska finns kvar? Troligen i åratal. Maundwiki (diskussion) 23 mars 2014 kl. 19.13 (CET)

I så fall bör texten i mallen ändras, den är vilseledande. Det står "Flytten kräver administrativ hjälp för att genomföras, eller bör diskuteras. Eventuella invändningar kan göras på diskussionssidan." Detta leder till att man dels tror att mallen leder till administrativ hjälp, och dels till tron att det bara är invändningar som behöver skrivas på diskussionssidan. Ändra t.ex. till "Diskutera förslaget på diskussionssidan". --Stighammar (diskussion) 23 mars 2014 kl. 19.20 (CET)
Noterar att det i dokumentationen står "Placera mallen överst i artikeln om du behöver hjälp med att flytta artikeln till ett nytt namn". Vilken är mallens funktion idag? Diskutera på diskussionssidan kan man göra helt utan mall. Har mallen helt enkelt blivit utdaterad och onödig när WP:BOÅ infördes? Bör frågan lyftas till Bybrunnen? --Stighammar (diskussion) 23 mars 2014 kl. 20.12 (CET)
WP:Var djärv. Det är bara bra om texten anpassas till den faktiska användningen. Om det finns invändningar kommer de att visa sig då. Att försöka diskutera fram ett konsensus först och pussla ihop en formulering som passar alla tar mycken tid. Ännu längre tid om man först ska diskutera sig fram till var diskussionen ska hållas någonstans. --MagnusA 23 mars 2014 kl. 20.22 (CET)
I det här fallet vet jag dock inte om jag bara skulle vilja dokumentera praxis. Men jag kan ju börja med det, så får vi se sen. --Stighammar (diskussion) 23 mars 2014 kl. 20.34 (CET)
Bra. Jag har alltid tolkat att mallarna infoga och infoga från (alltid i par enligt min åsikt) hanterar flytt till annan artikel. Maundwiki (diskussion) 23 mars 2014 kl. 22.48 (CET)

Att mallen från början var till för att tillkalla adminhjälp och inget annat ser man i gamla versioner av mallen som exv [1] --Stighammar (diskussion) 24 mars 2014 kl. 00.18 (CET)

Apropå vad Maundwiki skrev ovan. Att låta mallen ligga kvar i flera år ser jag ingen som helst vits med. Som exempel: pågående meningsutbyte på Diskussion:Harry Persson (olika betydelser) torde komma att utmynna i att konsensus saknas. Ska därför en flytta-skylt för evigt ligga högst upp i artikeln? Diskussionen finns kvar på diskussionssidan, och kan tas upp igen senare om så är helt oavsett om det ligger en mall i artikeln eller ej.
Vi har kommit fram till att mallen idag inte är till för att tillkalla administratör. I så fall kan den såvitt jag kommer på tjäna två syften: 1) skylten på sidan lockar folk till diskussionssidan, så diskussionen får fart 2) mallen lägger artikeln i en kategori, där folk kan hitta den. Om flytten kräver admin-hjälp vill man (åtminstone som icke-admin) gärna söka konsensus före flytt och då är dessa två saker bra. Annars är det bättre att, beroende på artikel och situation, antingen flytta artikeln direkt eller skriva på diskussionssidan och invänta ev. reaktion före flytt.
Jag har de senaste dagarna tömt Kategori:Sidor föreslagna att flyttas på större delen av dess innehåll. Tyvärr räknade jag inte innan antalet artiklar innan men jag rensade ur åtminstone hälften, på olika sätt. En del var sådana ärenden som krävde adminhjälp och bara blev liggande i kategorin men de flesta fall var enkla att åtgärda. I något fall har jag flyttat och någon annan har sen flyttat tillbaka med motivering, helt som det ska vara. Stor diskussion har varit helt onödig. Jag skulle påstå att det faktum att vi numera har BOÅ gjort denna mall överflödig. Dess huvudsakliga effekt är förmodligen att den avskräcker folk från att flytta artiklar själva, de tror att man måste smälla upp en mall först. Jag hoppas och tror att inflödet i flyttningskategorierna kommer att minska sen mallen formulerats om. (Jag argumenterar inte för att ta bort mallen här och nu. Om ingen återställer mina redigeringar är det väl bäst att sitta lugnt i båten och studera resultatet.) --Stighammar (diskussion) 24 mars 2014 kl. 13.47 (CET)
Tillbaka till sidan "Flytta".