Mall:Svenska militära grader 2009 OR-1/9

Kategori Specialistofficer Gruppbefäl Soldater
NATO-kod OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
OR-9 Regementsförvaltare.jpg OR-8 Förvaltare.jpg OR-7 Fanjunkare.jpg OR-6 Förste sergeant.jpg OR-5 Sergeant 2.jpg OR-4 Korpral 2.jpg OR-3 Vicekorpral 2.jpg OR-2 Menig 1kl. år 7.jpgOR-2 Menig 1kl. år 5.jpgOR-2 Menig 1kl. år 3.jpgOR-2 Menig 1kl. år 1.jpg Kragspegel armén.jpg
Grad Regementsförvaltare Förvaltare Fanjunkare Förste sergeant Sergeant Korpral Vicekorpral Menig 1.klass Menig
Förkortning regförv förv fj 1.serg serg korp vkorp men 1.kl men