Mall:Inspektör för pansartrupperna

  1. ^ Åren 1995–1997 även inspektör för infanteriet och kavalleriet.