Malån är en skogsälv i de svenska landskapen Lappland och Västerbotten, i Västerbottens län. Malån är det största biflödet till Skellefteälven. Malån, som är cirka 120 km lång, rinner upp i Gränsgård, Sorsele kommun, och mynnar i Skellefteälven i Norsjö kommun. Avrinningsområdet är 1 917 km². Vattendraget har tjänat som farvatten för forsfarare.[1] I Malån finns arterna öring, harr, gädda, mört och abborre.[2]

Malåns utflöde i Skellefteälven.

Biflöden i nedströms ordning är:

Malån rinner bland annat genom domänreservatet Koppsele, Malå centralort samt Malå Storforsens naturreservat.

Referenser

redigera