Lysings härad var ett härad i västra Östergötland vid Vättern och Smålandsgränsen. Häradets område motsvarar delar av Ödeshögs kommun och Mjölby kommun. Arealen mätte 464 km², varav land 438 och befolkningen uppgick 1920 till 9 797 invånare.[1] Häradet var tidigt förenat med Dals härad med tingsplats fram till 1400-talet i Hästholmen.[2] Senast vid år 1600 var häraderna separerade och tingsplatsen för Lysings härad låg i till 1727 i Åby, därefter till 1919 i Ödeshög, och efter 1919 i Mjölby.

Lysings härad
Härad
Rökstenen
Lysings häradsvapen
Land Sverige Sverige
Län Östergötlands län
Landskap Östergötland
Socknar Heda
Kumla
Rök
Stora Åby
Svanshals
Trehörna
Västra Tollstad
Ödeshög
Lysings härads läge i Östergötlands län.
Lysings härads läge i Östergötlands län.
Lysings härads läge i Östergötlands län.

År 1347 skrevs Lysingshæradh. Detta består av namnet på en gammal tingsplats, nämligen Lysinger, vilket betyder "ljus, öppen plats", "glänta" eller dylikt.

Geografi

redigera

Lysings härad ligger mellan Tåkern och gränsen till Småland. I norr präglas området av den sydligaste delen av den odlade och bördiga Östgötaslätten kring Tåkern och foten av Omberg, vars södra hälft ligger inom Lysings härad. I söder dominerar Hålavedens bergiga skogstrakter.

I häradsområdet ligger bland annat tätorten Ödeshög och ruinerna av Alvastra kloster. Söder härom ligger hamnplatsen Hästholmen, som under äldre medeltid var tingsplats. Vid Hästholmen fanns förr järnvägsstation samt ångbåtsbrygga.

Socknar

redigera

Lysings härad omfattade följande socknar:

I Ödeshögs kommun

I Mjölby kommun

Tingsplatser

redigera

A. Gemensamt för Lysings och Dals härader[3] :

B. Lysings härad:

Det kan i äldre tider ha funnits tingsplatser på andra ställen också. Dock knappast vid Tingstad som ligger avsides i Holaveden. Däremot är det troligt att den så kallade Tingsmaden vid gränsen mellan Stora Åbys och Röks socken har varit tingsplats. Tingsmaden ligger endast en kilometer från huvudvägen genom Lysings härad.

Län, fögderier, tingslag, domsagor och tingsrätter

redigera

Socknarna ingick i Östergötlands län. Församlingarna tillhör(de) Linköpings stift.

Häradets socknar hörde till följande fögderier:

 • 1720-1899 Lysings, Dals och Aska fögderi
 • 1900-1917 Lysings och Göstrings fögderi
 • 1918-1990 Mjölby fögderi ej mellan 1946 och 1967 för Ödeshögs, Västra Tollstads och Stora Åby socken
 • 1946-1966 Vadstena fögderi för Ödeshögs, Västra Tollstads och Stora Åby socken

Häradets socknar tillhörde följande tingslag, domsagor och tingsrätter:

Häradshövdingar

redigera
Ämbetstid Namn Levnadstid
1360 Bengt Nilsson
1383 Harald Bagge
(åtminstone)1393-(åtminstone)1409 Nils Magnusson (Stolpe)
ca. 1428- ca. 1441 Matts Odenkarl
1469 Sven Petersson
1518 Måns Gadh
1521-1523 Per Svenske
1537-1543 Germund Svensson Somme -1560
Anders Grijs –1587
1716-1724 Johan Lothigius 1681–1724
1724-1737 Magnus Eneroth
1738-1747 Carl Stenholm
1747-1763 Israel Trolle 1716–1795
1763-1772 Elias Magnus Nordenstolpe
1772-1782 Anders Jansson
1782-1794 Carl Jakob von Strokirch 1753-1800
1794-1821 Ture von Nackreij 1759-1821
1822-1838 Mattias Weibull 1783–1838
1838-1846 Jonas Abraham Tornérhielm 1798–1877
1846-1860 Lars Petter Eneqvist 1797–1860
1860-1880 Johan Olof Söderholm
1880-1889 Simzon Koch
1890-1905 Carl Landegren
1905-1936 Erik Petersson
1936-1947 Alvar Montelius 1880-1949
1947-1958 Herbert Fagerström 1892-1967
1959-1970 Tage Silfverskiöld 1909-1985

Referenser

redigera
 1. ^ Sjögren, Otto (1931). Sverige geografisk beskrivning del 2 Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Libris 9939 
 2. ^ Wildte, Fridolf (1934). Östergötlands tingsställen. sid. 175. http://hembygdsbok.odeshog.se/uploads/entry_documents/2409/tingsstallen_i_ostergotland.pdf?1486318043  Arkiverad 5 mars 2016 hämtat från the Wayback Machine.
 3. ^ Thorsten Andersson (1965) Svenska häradsnamn, Lund: Nomina Germanica. Arkiv för germansk namnforskning. Utgivet av Jöran Sahlgren, sid. 283
 4. ^ Andersson, Thorsten. ”Lysings härad och dess socknar” (  PDF). Ödeshögs Hembygdsbok. Ödeshögs kommun. http://hembygdsbok.odeshog.se/uploads/entry_documents/1066/lysings_harad_och_dess_socknar.pdf?1486316935. Läst 19 februari 2021. 

Webbkällor

redigera

Tryckta källor

redigera

Vidare läsning

redigera
 • Andersson, Halvar (red); Strövtåg i Lysingsbygden, Ödeshögs kulturnämnd, 1972, LIBRIS-id 8214465
 • Friesen, Otto von (1870-1942); Rökstenen - runstenen vid Röks kyrka, Lysings härad Östergötland läst och tydd, Stockholms, 1920, BURK-nummer 484169
 • Petersson, Conny L. A. (1947-); Jättarna i Lysings härad, Borensberg - Noteria, 1983, LIBRIS-id 382595
 • Stora Åby sparbank, En bok om Lysings härad utgiven av Stora Åby sparbank i anledning av dess 50 åriga tillvaro 1902-1952, Stora Åby, 1952, BURK-nummer 1300878