Öppna huvudmenyn
Mätstation i Edinburgh

Luftkvalitetsindex (AQI, Air Quality Index) är ett mått på atmosfärens innehåll av skadliga ämnen, såsom ozon, svavel, pollen och andra partiklar o.s.v..

Någon absolut definition av måttet finns inte, utan det är en synnerligen individuell sammanvägning av olika mätresultat, som beror på vilka ämnen man mätt och hur många olika, vilken vikt man åsatt det enskilda mätvärdet, vilka mätmetoder man använt, mätstationernas placering, antalet mätstationer o.s.v.. Praxis och gränsdragning mellan grad av farlighet varierar i olika länder.

Externa länkarRedigera

  • [1] En 40-sidig rapport om luftkvalitet i svenska tätorter 2001 — — 2002.
  • [2] En utförlig skrift från EPA (Environmental Protection Agency, USA)