Öppna huvudmenyn
För andra betydelser, se Ozon (olika betydelser).

Ozon, O3, är en gas bestående av tre syreatomer per molekyl. Den upptäcktes år 1840 av kemisten Christian Friedrich Schönbein. Han gav ämnet namn efter det grekiska ordet för "att lukta", ozein, med anledning av den karakteristiska lukt som uppstår vid åska, då ozon bildas. Samma lukt av ozon kan kännas även intill gnistbildande elektriska apparater, t.ex. nära kommutatorn i elektriska motorer och vid bågsvetsning.

Ozon
StrukturformelMolekylmodell
Systematiskt namnTrioxygen
Övriga namnTrisyre
Kemisk formelO3
Molmassa47,998 g/mol
UtseendeFärglös eller svagt blå gas
CAS-nummer10028-15-6
SMILES[O+](=O)[O-]
Egenskaper
Densitet2,144 × 10-3 g/cm³
Löslighet (vatten)1,05 g/l (0 °C)
Smältpunkt-192,5 °C
Kokpunkt-111,9 °C
Faror
Huvudfara
Mycket giftig Mycket giftig
I ren form explosivt
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Ozon i den övre atmosfären. Ozon bildas naturligt i jordens atmosfär mellan 20-30 km över hav (se stratosfär) via den fotokemiska process som inträffar när ultraviolett ljus från solen träffar och delar syrgas (O2) som sedan omformas till fritt syre (O1) och ozon (O3). Den höga koncentrationen av ozon i lägre delen av stratosfären gagnar livet på jorden eftersom det minskar den mängd skadlig ultraviolett strålning som når jordytan, se ozonlagret.

Ozon i den lägre atmosfären kan betraktas som en luftförorening (se troposfär). Ozon uppstår i detta fall när luftföroreningar (som kolväten eller kväveoxider) reagerar med solljus. Ozonets kraftigt oxiderande effekt bidrar till att bryta ned andra kolväten och aldehyd-grupper i troposfären, men processen efterlämnar utöver koldioxid (CO2) och vatten (H2O) även vissa av huvudingredienserna i smog. Vid tillräckligt hög koncentration orsakar ozon en irriterande effekt på andningssystemet hos människor och djur samt en skadlig effekt på växter. Se även Marknära ozon.

Livslängd. Eftersom ozon är benäget att reagera kemiskt och är instabilt i höga koncentrationer har det en relativt kort livslängd jämfört med andra luftföroreningar. Halveringstiden för ozon påverkas av faktorer som: Tillgängliga reaktanter, temperatur, lufttryck, koncentration med mera. I en sluten kammare med fläkt som blandar rumstempererad luft uppvisas en halveringstid på ca 12 timmar.[1] Vissa ej verifierade påståenden hänvisar till en halveringstid så låg som 30 minuter under atmosfäriska förhållanden.

Ozonhål. Minskningen av ozonhalten i yttre atmosfären (beroende bland annat på de ökade industriutsläppen) har under de senaste decennierna lett till att så kallade ozonhål har skapats över jordens polarregioner, Arktis och Antarktis. Ozonhålet i Antarktis är större än det i Arktis, beroende på de speciella väderförhållanden som råder i Antarktis.

Teknisk användningRedigera

Ozon är kemiskt sett mycket aggressivt och har stor teknisk användning. Ozon har sen länge använts för ytterst snabb och effektiv blekning av kemiska pappersmassor samt för sterilisering av vatten. En utmaning vid användning av ozon är gasens instabilitet på grund av dess höga oxidationstal. Ozon i både luft- och vätskefas har kort halveringstid på grund av dess reaktion med omgivande naturligt förekommande ämnen. Det måste därför tillverkas på plats för att bibehålla användbara koncentrationer. Ozon används ofta för att ta bort lukt, rena bort ämnen som annars är mycket svårnedbrytbara med andra tekniker, desinficera teknisk processutrustning samt inom halvledarindustrin.

Vanliga användningsområden är:

  • Beredning av läkemedel och syntetiska smörjmedel, där ozonets funktion är att bryta kol-kolbindningar.
  • Blekning av pappersmassa och textilvaror.
  • Desinfektion av luft och vatten, genom att ozonet dödar mögelsporer, bakterier och mikroorganismer. På många håll i världen används ozon i stället för klor för att rena kommunalt dricksvatten. Ozon bildar inga organiska klorföreningar och finns inte heller kvar i vattnet efter reningsprocessen.
  • Desinfektion av tvätt på sjukhus, vårdinrättningar och inom livsmedelsindustrin.
  • Dödande av bakterier, jäst, mögel och insekter på matvaror och i sädeslager.
  • Odöreliminering av möbler som har överlevt brand men luktar rök; då används en så kallad ozonkammare.
  • Sanering av utrymmen som luktar illa, till exempel avfallsrum och fettavskiljare, hotellrum och bilar med lukt efter cigarettrök samt rökskadade lokaler efter brand. Då är ozon effektivt och praktiskt tack vare ozonet tillverkas i små bärbara aggregat.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ McClurkin, J. D.; Maier, D. E.. ”Half-life time of ozone as a function of air conditions and movement” (på en). Julius-Kühn-Archiv 0 (425). doi:10.5073/jka.2010.425.167.326. ISSN 1868-9892. http://pub.jki.bund.de/index.php/JKA/article/view/516. Läst 7 september 2016.  Arkiverad 5 februari 2017 hämtat från the Wayback Machine.