Med subnät menas två olika saker men båda går ut på att dela upp ett datornätverk i mindre delar.

DelnätRedigera

Den äldre mer generella betydelsen innebär att ett subnät är en mindre begränsad del av ett större datornätverk.

SubnettingRedigera

Den nyare betydelsen är ett nätverk som har fått sin adressmängd från ett större IP-nätverk genom så kallad subnetting. IP-nätverk indelas i olika klasser där A-klassen är störst och C-klassen minst. De flesta lokala nätverk har dock inte tillräckligt med datorer anslutna för att man skall utnyttja alla adresser i ens den minsta klassen och därför skulle det vara slöseri att tilldela hela adressmängden till ett enda nät. I stället delar man upp det lokala nätverket (ofta av C-klasstyp) i subnät, som vardera kan innehålla ett mindre antal datorer. Man kan till exempel ha IP-adresserna 192.168.1.1 - 14 (Det så kallade subnet zero där 0 blir nätverksadress, 15 broadcastadress) på ett våningsplan och IP-adressen 192.168.1.17 - 30 på ett annat, där 16 är nätverksadressen och 31 broadcastadressen. Mindre nät är lätta att underhålla, både fysiskt och elektroniskt, dessutom styrs trafiken i ett väl konstruerat nätverk bättre till sina respektive subnät.

Externa länkarRedigera