Lista över fornlämningar i Köpings kommun

Wikimedia-listartikel

Lista över fornlämningar i Köpings kommun är en förteckning av ett urval[1] av de fornlämningar som finns i Köpings kommun.

Karta över alla koordinater från Wikimap eller OSM
Exportera alla koordinater som KML
Exportera alla koordinater som Geo RSS

HimmetaRedigera

Se Lista över fornlämningar i Köpings kommun (Himmeta)

KolsvaRedigera

Se Lista över fornlämningar i Köpings kommun (Kolsva)

KöpingRedigera

Se Lista över fornlämningar i Köpings kommun (Köping)

MunktorpRedigera

Se Lista över fornlämningar i Köpings kommun (Munktorp)

OdensviRedigera

Se Lista över fornlämningar i Köpings kommun (Odensvi)

Västra SkedviRedigera

Se Lista över fornlämningar i Köpings kommun (Västra Skedvi)

NoterRedigera

  1. ^ Dessa poster kommer ifrån Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS). Fornlämning är varaktigt övergivna lämningar efter människors verksamhet som bedöms vara skyddade enligt kulturmiljölagen. Listan är ett urval begränsad till de lämningstyper och kriterier som anges här. Detta urval har skett för att begränsa listan till de objekt som är synliga samt identifierbara av lekmän. För mer information om lämningstyper se Riksantikvarieämbetets dokument Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning.