Lista över finlandssvenska tekniker

Wikimedia-listartikel

Lista över finlandssvenska tekniker från förteckningen av bokserien med samma namn, band I-VIII. Banden I-III redigerades av Jonatan Reuter 1923-1935. Banden IV-VIII har redigerats och publicerats av medlemmar av Tekniska föreningen i Finland 2003-2017.

Obs beteckningen + (t.ex. 1923+) betyder att personen levde då ifrågavarande band gick i tryck.

Band I (1923)Redigera

Utgivet på Mercator Tryckeri Ab i Helsingfors år 1923. Huvudredaktör Jonatan Reuter.

Person Livsspann Bransch Skribent
Bergroth, Edvin Leonard 1836-1917 Maskiningenjör, bergsråd Jonatan Reuter
Engström, Carl Adolf 1855-1924 Järnvägsingenjör, bergsråd Jonatan Reuter
Helsingius, Gustaf Adolf 1855-1934 Väg- och vattenbyggn.ing., fattigvårdsorganisatör, hovråd Jonatan Reuter
Huber, Jacob Robert 1844-1905 Vattenledningsingenjör, företagare Jonatan Reuter
Höijer, Carl Theodor 1843-1910 Arkitekt, lärare i teckning Jonatan Reuter
Nordberg, Bruno V. 1857-1923+ Maskiningenjör, uppfinnare, företagare C.E. Holmberg
Palmén, Karl Evert 1857-1940 Maskiningenjör, historiker Jonatan Reuter
Tallqvist, Henrik Theodor 1839-1912 Järnvägsbyggare, överingenjör Klas Tallqvist
Wasastjerna, Evert Edelfrid. 1833-1930 Bandirektör vid järnvägen Jonatan Reuter

Band II (1924)Redigera

Utgivet på Mercator Tryckeri Ab i Helsingfors år 1924. Huvudredaktör Jonatan Reuter.

Person Livsspann Bransch Skribent
Appelberg, Karl Joel 1853-1921 Ingenjör, flottningschef, hedersordf. i TF Hj. Tallqvist
Aschan, Adolf Ossian 1860-1939 Kemist, lärare, ordf. i SViF Jonatan Reuter
Forsman, Julius Donatus 1844-1920 Ingenjör, konstruktör Jonatan Reuter
Lindberg, Fredrik Werner 1852-1909 Väg- och vattenbyggn.ing., hamnbyggare, senator Hj. Tallqvist.
Lindberg, Gustaf Robert 1844-1924+ Maskiningenjör, teknisk ledare Jonatan Reuter
Lindfors, Karl Hugo 1860-1920ca Fartygskonstruktör, teknisk chef för FÅA Lars Krogius
Moring, Klas Mathias 1838-1912 Ingenjörmekaniker vid Statsjärnvägarna Jonatan Reuter
Nyström, Karl Gustaf 1876-1917 Arkitekt, professor C.L.
Qvist, Ernst Edvard 1839-1910 Kemist, lärare, direktor för Polytekniska Institutet Klas Tallqvist.
Stjernvall, Knut Adolf 1819-1899 Generalmajor, järnvägsbyggare, friherre, geheimeråd Klas Tallqvist.
Wahren, Axel Wilhelm 1814-1885 Färgarmästare, textilfabrikör, hedersledamot av TFiF K.E. Palmén
Vilén, Evert Albert 1861-1941 Linoleumfabrikant, industri-idkare Jonatan Reuter

Band III (1925)Redigera

Utgivet på Mercator Tryckeri Ab i Helsingfors år 1925. Huvudredaktör Jonatan Reuter.

Person Livsspann Bransch Skribent
Backman, Karl Anders 1856-1925+ Övermaskinmästare, fyrmontör Jonatan Reuter
Blomqvist, Karl Henrik 1863-1925 Fartygskonstruktör och -byggare, lärare. Klas Tallqvist.
Edelheim, Frans Edvard 1848-1909 Civilingenjör, kanal- och hamnbyggare K.E. Palmén
Hedman, Ernst Gustaf 1867-1933 Arkitekt, granit- och tegelfabrikör Jonatan Reuter
Johansson, Johan 1864-1925+ Byggmästare, entreprenör Jonatan Reuter
Kolster, Rudolf 1837-1901 Lärare, professor, prorektor vid Polytekniska Institutet, konstruktör, patentråd Herman och Fr. Kolster.
Lekve, Endre 1833-1882 Lärare i byggnadsteknik K.E. Palmén
Lindberg, Karl Johan. 1851-1921 Konstruktör av järnvägsbroar Hj. Tallqvist.
Norrmén, Herman. 1860-1907 Järnvägsbyggare C.E. Holmberg.
Strömberg, Georg Adolf 1823-1906 Överingenjör, statsråd, generaldirektör, hedersledamot av TFiF K.E. Palmén
Vikman, Gustaf Viktor 1856-1925+ Filare, maskinist, lokförare Jonatan Reuter

Band IV (2003)Redigera

Utgivet av Tekniska Föreningen i Finland år 2003 i Helsingfors. Huvudredaktör Henry Ericsson.

Person Livsspann Bransch Skribent
Runeberg, J. Robert 1846-1919 Skeppsbyggnad John Holmström
Andersin, Ernst F. 1856-1926 Byggteknik (fyrar) Hans-Kristian Schmidt
Strömberg, A. Gottfrid 1863-1938 Elektroteknik Johan Stén
Wickström, John 1870-1959 Maskinbyggnad (båtmotorer) John Holmström
Ohls, Anders 1873-1961 Maskinbyggnad (nät) Bengt Jusélius
Estlander, Gustaf 1876-1930 Arkitektur & skepps-byggnad (segelbåtar) Henry Clay Ericsson
Grönblom, Berndt 1885-1970 Metallindustri, företagsledare Svante Ernsten
Schmidt, Otto F. 1886-1937 Elektroteknik (telekom), företagsledare Hans-Kristian Schmidt
Tigerstedt, Erik M.C. 1887-1925 Elektroteknik (telekom), uppfinnare Johan Stén
Fabritius, Johan Chr. 1890-1946 Byggteknik (befästn.) Henry Clay Ericsson

Band V (2005)Redigera

Utgivet av Tekniska Föreningen i Finland år 2005 i Helsingfors. Huvudredaktör Henry Ericsson.

Person Livsspann Bransch Skribent
Wadén, Daniel 1850-1930 Elektroteknik (telekom) Johan Stén
Lagus, Robert 1863-1937 Elektro- o. maskinteknik Bengt Jusélius
Staffans, Allan 1880-1946 Skeppsbyggnad Nils von Knorring, Leif Bengtsson & H-K. Schmidt
Kyrklund, Harald 1881-1965 Maskinbyggnad (motorer) Svante Ernsten
Liljeberg, A.W. 1883-1961 Byggteknik (hus) Henry Clay Ericsson
Andersson, Adolf 1887-1961 Maskinbyggnad (motorer), skeppsbyggn. (segelbåtar) Bengt Jusélius
Heikel, G. Felix 1888-1964 Maskinbyggnad (turbiner) Svante Ernsten
Wrede, Gustaf 1889-1958 Företagsledare Bengt Jusélius
Salin, Jarl 1898-1974 Elektroteknik (professor) Svante Ernsten
Wickström, Roy 1901-1981 Maskinteknik (pumpar), uppfinnare Bengt Jusélius
Lindblom, Jarl 1902-1985 Skeppsbyggnad (segel och motor) Henry Ericsson & John Holmström
Wegelius, Edward 1903-1993 Flygteknik, standardisering Carl-Fredrik Geust

Band VI (2007)Redigera

Utgivet av Tekniska Föreningen i Finland år 2007 i Helsingfors. Huvudredaktör Johan Stén.

Person Livsspann Bransch Skribent
Sjöström, Frans 1840-1885 Arkitekt Kirsti Horn
Hellström, Alfons 1877-1965 Kemisk teknik, uppfinnare Harry Lindeberg
Luther, Eric 1881-1965 Processteknik (cement) Carl-Fredrik Geust
Bäckström, Ernst G. 1882-1963 Skeppsbyggnad John Holmström
Johansson, K. Albin 1883-1963 Skeppsbyggnad John Holmström
Wahlberg, Nils Erik 1885-1977 Maskinbyggnad (bilar) Bengt Jusélius
Henriksson, Emil V. 1886-1959 Maskinteknik (lås), uppfinnare Bengt Jusélius
Ståhle, Gunnar 1902-1967 Processteknik, flyg Carl-Fredrik Geust
Sahlberg, Per Holger 1913-1995 Energiteknik, professor Svante Ernsten
Stubb, Tor 1919-1995 Professor i elektronik (halvledare) Johan Stén
Wahlforss, Wilhelm 1891-1967 Företagsledare Svante E
Savonius, Sigurd 1884-1931 Uppfinnare Folke Malmgren
Forsén, Lennart 1889-1943 Kemist Lars-Eric Lindfors

Band VII (2010)Redigera

Utgivet av Tekniska Föreningen i Finland år 2010 i Helsingfors. Huvudredaktör Harry Lindeberg.

Person Livsspann Bransch Skribent
Olofsson, Einar 1886-1955 Skeppsbyggnad (segel) Henry Clay Ericsson
Cooper, Edward 1888-1966 Entreprenör, textilkonstnär Harry Lindeberg
Huldén, Bjarne 1915-2000 Processteknik (energi) Johan Stén
Sarlin, Emil 1875-1956 Processteknik (cement), företagsledare Tom Bröckl
Wahlstedt, Isak 1883-1968 Maskinbyggnad (jordbruk), uppfinnare John Holmström
Ekwall, Per 1895-1990 Kemisk teknik (ytkemi) Per Stenius
Carlander-Reuterfeldt, Torsten 1902-2003 El- och metallteknik, brukspatron Bengt Jusélius
Hernberg, Gunnar 1904-1993 Processteknik (socker), företagsledare Kurt Hedström
Enqvist, J. Reinhold 1881-1940 Träförädlingsindustri, företagsledare Reinhold Enqvist
Westerholm, Wolter 1908-2009 Processteknik (energi, träförädling), företagsledare Svante Ernsten
Jensen, Waldemar 1915-2009 Kemisk träförädling, professor Bjarne Holmbom
Wikstedt, Kurt 1920- Elektronik, datateknik Gunnulf Mårtenson

Band VIII (2017)Redigera

Utgivet av Tekniska Föreningen i Finland år 2017 i Helsingfors. Huvudredaktör Bengt Juselius.

Person Livsspann Bransch Skribent
Holmström, Caesar 1855-1930 Maskinbyggare, företagsledare Pontus Holmström
Grönlund, Gabriel 1884-1952 Maskinbyggare, uppfinnare Bengt Juselius
Österberg, Väinö                 1905-1983 Maskinkonstruktör Elianne Riska
Muselius, Georg 1908-1994 Maskinkonstruktör, företagsledare Svante Ernsten
Jalander, Holger 1908-2003 Radiotekniker Carl-Fredrik Geust
Condu, Herbert 1916-1956 Motorbåtskonstruktör Henry Clay Ericsson
Blomberg, Hans 1919-2006 Systemteori, professor Martin Ollus & Björn Wahlström
Wahlstedt, Wilmer 1919-2017+ Dieselmotorkonstruktör Bengt Juselius
Jansson, Jan-Erik 1921-2010 Skeppsbyggare, generaldirektör John Holmström
Hedman, Lars 1928-2001 Arkitekt, stadsplanerare Per-Mauritz Ålander

KällorRedigera