Finlandssvenska tekniker

bokserie över finlandssvenska tekniker

Finlandssvenska tekniker är en finlandssvensk bokserie utgiven i Helsingfors bestående av åtta band (I–VIII).

Banden I–III är utgivna åren 19231925 och redigerade av Jonatan Reuter. Banden IV–VIII är utgivna 2003–2017 och är redigerade och publicerade av medlemmar av Tekniska föreningen i Finland.

Banden i bokserien

redigera

Lista över finlandssvenska tekniker

redigera

Förteckning över samtliga personer i bokserien. Beteckningen + (t.ex. 1923+) betyder att personen levde då ifrågavarande band gick i tryck.

Band Person Livsspann Bransch Skribent
Band I (1923) Bergroth, Edvin Leonard 1836-1917 Maskiningenjör, företagsledare, bergsråd, Direktör för Sandvikens Skeppsdocka och Mekaniska Verkstad Jonatan Reuter
Band I (1923) Engström, Carl Adolf 1855-1924 Järnvägsingenjör, VD för Ab Sandvikens Skeppsdocka och Mekaniska Verkstad, bergsråd Jonatan Reuter
Band I (1923) Helsingius, Gustaf Adolf 1855-1934 Väg- och vattenbyggn.ing., fattigvårdsorganisatör, hovråd Jonatan Reuter
Band I (1923) Huber, Jacob Robert 1844-1905 Vattenledningsingenjör, företagare, grundare av Huber Jonatan Reuter
Band I (1923) Höijer, Carl Theodor 1843-1910 Arkitekt, lärare i arkitekturritning vid Polytekniska institutet Jonatan Reuter
Band I (1923) Nordberg, Bruno V. 1857-1923+ Maskiningenjör, uppfinnare, företagare, grundare av Nordberg(en) C.E. Holmberg
Band I (1923) Palmén, Karl Evert 1857-1940 Maskiningenjör, historiker Jonatan Reuter
Band I (1923) Tallqvist, Henrik Theodor 1839-1912 Järnvägsbyggare, överingenjör Klas Tallqvist
Band I (1923) Wasastjerna, Evert Edelfrid. 1833-1930 Bandirektör vid järnvägen, ledamot i Järnvägsstyrelsen (Finland) Jonatan Reuter
Band II (1924) Appelberg, Karl Joel 1853-1921 Ingenjör, flottningschef, hedersordf. i TF Hj. Tallqvist
Band II (1924) Aschan, Adolf Ossian 1860-1939 Professor i kemi vid Helsingfors universitet ordf. i STViF Jonatan Reuter
Band II (1924) Forsman, Julius Donatus 1844-1920 Ingenjör, konstruktör Jonatan Reuter
Band II (1924) Lindberg, Fredrik Werner 1852-1909 Väg- och vattenbyggn.ing., hamnbyggare, senator Hj. Tallqvist.
Band II (1924) Lindberg, Gustaf Robert 1844-1924+ Maskiningenjör, teknisk ledare Jonatan Reuter
Band II (1924) Lindfors, Karl Hugo 1860-1920ca Fartygskonstruktör, teknisk chef för FÅA Lars Krogius
Band II (1924) Moring, Klas Mathias 1838-1912 Ingenjörmekaniker vid Statsjärnvägarna Jonatan Reuter
Band II (1924) Nyström, Karl Gustaf 1876-1917 Arkitekt, professor, lärare vid Ateneum, rektor för Polytekniska institutet C.L.
Band II (1924) Qvist, Ernst Edvard 1839-1910 Kemist, lärare, direktor för Polytekniska Institutet Klas Tallqvist.
Band II (1924) Stjernvall, Knut Adolf 1819-1899 Generalmajor, generalinspektör för ryska järnvägarna, friherre, geheimeråd Klas Tallqvist.
Band II (1924) Wahren, Axel Wilhelm 1814-1885 Färgarmästare, textilfabrikör, hedersledamot av TFiF K.E. Palmén
Band II (1924) Vilén, Evert Albert 1861-1941 Linoleumfabrikant, industri-idkare Jonatan Reuter
Band III (1925) Backman, Karl Anders 1856-1925+ Övermaskinmästare, fyrmontör Jonatan Reuter
Band III (1925) Blomqvist, Karl Henrik 1863-1925 Fartygskonstruktör och -byggare, lärare. Klas Tallqvist.
Band III (1925) Edelheim, Frans Edvard 1848-1909 Civilingenjör, kanal- och hamnbyggare i bl.a. St. Petersburg, Mariupol och Liepāja K.E. Palmén
Band III (1925) Hedman, Ernst Gustaf 1867-1933 Arkitekt, granit- och tegelfabrikör Jonatan Reuter
Band III (1925) Johansson, Johan 1864-1925+ Byggmästare, entreprenör Jonatan Reuter
Band III (1925) Kolster, Rudolf 1837-1901 Lärare, professor, prorektor vid Polytekniska Institutet, konstruktör, patentråd Herman och Fr. Kolster.
Band III (1925) Lekve, Endre 1833-1882 Professor i byggnadsteknik vid Tekniska högskolan K.E. Palmén
Band III (1925) Lindberg, Karl Johan. 1851-1921 Konstruktör av järnvägsbroar Hj. Tallqvist.
Band III (1925) Norrmén, Herman. 1860-1907 Järnvägsbyggare, disponent vid Ab Dalsbruk C.E. Holmberg.
Band III (1925) Strömberg, Georg Adolf 1823-1906 Överingenjör, statsråd, generaldirektör, hedersledamot av TFiF K.E. Palmén
Band III (1925) Vikman, Gustaf Viktor 1856-1925+ Filare, maskinist, lokförare Jonatan Reuter
Band IV (2003) Runeberg, J. Robert 1846-1919 Skeppsbyggnadsingenjör John Holmström
Band IV (2003) Andersin, Ernst F. 1856-1926 Fyrkonstruktör Hans-Kristian Schmidt
Band IV (2003) Strömberg, A. Gottfrid 1863-1938 Elektroingenjör, grundare av och VD för Oy Strömberg Ab Johan Stén
Band IV (2003) Wickström, John 1870-1959 Motorfabrikör, Chicago Motor Cycle Co. och Bröderna Wickströms Motorfabrik Ab John Holmström
Band IV (2003) Ohls, Anders 1873-1961 Uppfinnare (nätbindning) Bengt Jusélius
Band IV (2003) Estlander, Gustaf 1876-1930 Arkitekt och båtkonstruktör (SK 150, 12mR) Henry Clay Ericsson
Band IV (2003) Grönblom, Berndt 1885-1970 Industriman (metallindustrin), företagsledare Svante Ernsten
Band IV (2003) Schmidt, Otto F. 1886-1937 Elektroingenjör (telekom), företagsledare, VD för Oy Strömberg Ab, grundare av Airam(fi) Hans-Kristian Schmidt
Band IV (2003) Tigerstedt, Eric M.C. 1887-1925 Elektroingenjör (telekom), uppfinnare Johan Stén
Band IV (2003) Fabritius, Johan Chr. 1890-1946 Överstelöjtnant, byggnadstekniker (befästningar) Henry Clay Ericsson
Band V (2005) Wadén, Daniel 1850-1930 Elektroingenjör (telekom), företagsledare, VD för Helsingfors telefonförening Johan Stén
Band V (2005) Lagus, Robert(fi) 1863-1937 Elektroingenjör, uppfinnare, officer Bengt Jusélius
Band V (2005) Staffans, Allan 1880-1946 Tekniker, skeppsbyggnadsövervakare för Maskin- och Brobyggnads Ab, VD för Oy Crichton-Vulcan Ab och Wärtsiläkoncernen Nils von Knorring, Leif Bengtsson & H-K. Schmidt
Band V (2005) Kyrklund, Harald 1881-1965 Kemist, professor i maskinbyggnad vid Tekniska högskolan och Åbo Akademi Svante Ernsten
Band V (2005) Liljeberg, A.W.(fi) 1883-1961 Byggnadsingenjör, grundare av A.W. Liljeberg Oy Henry Clay Ericsson
Band V (2005) Andersson, Adolf 1887-1961 Motorkonstruktör, grundare av och teknisk ledare för Finska Motorfabriks Ab Wasa Bengt Jusélius
Band V (2005) Heikel, Göran Felix 1888-1964 Ingenjör (maskinbyggnad, turbiner) Svante Ernsten
Band V (2005) Wrede, Gustaf 1889-1958 Ingenjör (maskinteknik), företagsledare, VD vid Tykö bruk, Dalsbruk Ab och Petsamon Nikkeli Oy Bengt Jusélius
Band V (2005) Salin, Jarl 1898-1974 Professor i maskinbyggnad vid Åbo Akademi och Tekniska Högskolan Svante Ernsten
Band V (2005) Wickström, Roy 1901-1981 Uppfinnare, entreprenör Bengt Jusélius
Band V (2005) Lindblom, Jarl 1902-1985 Segel- och motorfartygskonstruktör (Åbo Båtvarf), planerare av Oy Laivateollisuus Ab:s varv i Pansio Henry Ericsson & John Holmström
Band V (2005) Wegelius, Edward 1903-1993 Diplomingenjör i flygteknik, chefkonstruktör vid Statliga Flygplansfabriken, ordförande för ISO Carl-Fredrik Geust
Band VI (2007) Sjöström, Frans 1840-1885 Arkitekt Kirsti Horn
Band VI (2007) Hellström, Alfons 1877-1965 Uppfinnare (kemiindustrin), uppfinnare av tallsåpan Harry Lindeberg
Band VI (2007) Luther, Erich 1881-1965 Ingenjör (processteknik), VD för Ab Rauhaniemi Carl-Fredrik Geust
Band VI (2007) Bäckström, Ernst G. 1882-1963 Maskiningenjör (skeppsbyggnad), professor, chefsdirektör för Sandvikens Skeppsdocka John Holmström
Band VI (2007) Johansson, K. Albin 1883-1963 Skeppsbyggare, isbrytarkonstruktör (Sisu (isbrytare, 1938), S/S Turso), VD för Sandvikens Skeppsdocka John Holmström
Band VI (2007) Wahlberg, Nils Erik(fi) 1885-1977 Ingenjör (förbränningsmotorteknik), uppfinnare (bilindustrin), konstruktionschef för General Motors, konstruktionsdirektör och chefingenjör för Nash Motors Company Bengt Jusélius
Band VI (2007) Henriksson, Emil V. 1886-1959 Uppfinnare av lås (Abloy) Bengt Jusélius
Band VI (2007) Ståhle, Gunnar 1902-1967 Processteknik, flyg, VD för Finnair 1929-45 och Arabia 1947-1968 Carl-Fredrik Geust
Band VI (2007) Sahlberg, Per Holger 1913-1995 Ingenjör, konstruktör (Försvarsmakten), professor vid Tekniska högskolan Svante Ernsten
Band VI (2007) Stubb, Tor 1919-1995 Fysiker, professor i teknisk fysik vid Uleåborgs universitet och i elektronfysik vid Tekniska högskolan Johan Stén
Band VI (2007) Wahlforss, Wilhelm 1891-1967 Företagsledare, VD för Wärtsilä 1926–1938 Svante E
Band VI (2007) Savonius, Sigurd 1884-1931 Uppfinnare (Savonius-rotor) Folke Malmgren
Band VI (2007) Forsén, Lennart 1889-1943 Kemist, företagsledare, chefskemist för Skånska Cement, professor i kemisk teknologi vid Kungliga Tekniska högskolan Lars-Eric Lindfors
Band VII (2010) Olofsson, Einar 1886-1955 Båtkonstruktör, ritare för Maskin och Bro Henry Clay Ericsson
Band VII (2010) Cooper, Edward 1888-1966 Entreprenör, textilkonstnär Harry Lindeberg
Band VII (2010) Huldén, Bjarne 1915-2000 Ingenjör (elektroteknik) Johan Stén
Band VII (2010) Sarlin, Emil 1875-1956 Bergsingenjör, VD för Pargas Kalkbergs Ab 1906-1955 Tom Bröckl
Band VII (2010) Wahlstedt, Isak 1883-1968 Mekaniker (maskinbyggnad), uppfinnare John Holmström
Band VII (2010) Ekwall, Per 1895-1990 Kemist (yt- och kolloidkemi), professor vid Åbo Akademi, grundare och chef för Ytkemiska laboratoriet Per Stenius
Band VII (2010) Carlander-Reuterfeldt, Torsten 1902-2003 Industriman (el- och metallteknik) VD för Mariefors bruk AB (Oy Fiskars Ab) Bengt Jusélius
Band VII (2010) Hernberg, Gunnar 1904-1993 Diplomingenjör, industriman (socker), konsernchef Finska Socker Ab Kurt Hedström
Band VII (2010) Enqvist, J. Reinhold 1881-1940 Industriman (träförädlingsindustrin), VD för Ab J.W. Enqvist(grundare av Lielahti massafabrik) Reinhold Enqvist
Band VII (2010) Westerholm, Wolter 1908-2009 Diplomingenjör (väg- och vattenbyggnad), företagsledare, byggnadschef vid Kymmene Ab 1937-1951 Svante Ernsten
Band VII (2010) Jensen, Waldemar 1915-2009 Diplomingenjör (kemi), professor vid Åbo Akademi, VD för Centrallaboratorium Ab Bjarne Holmbom
Band VII (2010) Wikstedt, Kurt 1920- Diplomingenjör (elektronik, datateknik), chef för affärsavdelningen för Ab Nokia Oy Gunnulf Mårtenson
Band VIII (2017) Holmström, Caesar 1855-1930 Maskinbyggare, företagsledare, VD för Crichton-Vulcan Pontus Holmström
Band VIII (2017) Grönlund, Gabriel 1884-1952 Maskinbyggare, uppfinnare Bengt Juselius
Band VIII (2017) Österberg, Väinö                 1905-1983 Maskinkonstruktör Elianne Riska
Band VIII (2017) Muselius, Georg 1908-1994 Maskinkonstruktör, företagsledare, chef för lokomotivavdelningen på Tampella Svante Ernsten
Band VIII (2017) Jalander, Holger 1908-2003 Radiotekniker, lärare i geofysiska metoder vid Tekniska högskolan Carl-Fredrik Geust
Band VIII (2017) Condu, Herbert 1916-1956 Motorbåtskonstruktör Henry Clay Ericsson
Band VIII (2017) Blomberg, Hans 1919-2006 Diplomingenjör, professor (teoretisk elektroteknik, systemteori) vid Tekniska högskolan Martin Ollus & Björn Wahlström
Band VIII (2017) Wahlstedt, Wilmer 1919-2017+ Diplomingenjör (maskinteknik), dieselmotorkonstruktör, överingenjör och konsult för Wärtsilä Bengt Juselius
Band VIII (2017) Jansson, Jan-Erik(fi) 1921-2010 Skeppsbyggare, generaldirektör för Sjöfartsstyrelsen, varvschef för Crichton-Vulcan, lärare vid Åbo Akademi och professor vid Tekniska högskolan John Holmström
Band VIII (2017) Hedman, Lars 1928-2001 Arkitekt, stadsplanerare, professor (stadsplanering) vid Tekniska högskolan Per-Mauritz Ålander

Källor

redigera
  1. ^ Bokserien Finlandssvenska tekniker, band I. Helsingfors: Tekniska Föreningen i Finland. 1923 
  2. ^ Bokserien Finlandssvenska tekniker, band II. Helsingfors: Tekniska Föreningen i Finland. 1924 
  3. ^ Bokserien Finlandssvenska tekniker, band III. Helsingfors: Tekniska Föreningen i Finland. 1925 
  4. ^ Bokserien Finlandssvenska tekniker, band IV. Helsingfors: Tekniska Föreningen i Finland. 2003. ISBN 952-91-6459-9 
  5. ^ Bokserien Finlandssvenska tekniker, band V. Helsingfors: Tekniska Föreningen i Finland. 2005. ISBN 952-91-9154-5 
  6. ^ Bokserien Finlandssvenska tekniker, band VI. Helsingfors: Tekniska Föreningen i Finland. 2007. ISBN 978-952-92-2739-6 
  7. ^ Bokserien Finlandssvenska tekniker, band VII. Helsingfors: Tekniska Föreningen i Finland. 2010. ISBN 978-952-92-7955-5 
  8. ^ Bokserien Finlandssvenska tekniker, band VIII. Helsingfors: Tekniska Föreningen i Finland. 2017. ISBN 978-952-93-8635-2