Järnvägsstyrelsen (Finland)

tidigare ämbetsverk i Finland

Järnvägsstyrelsen var under åren 1877–1995 ett centralt ämbetsverk i Finland som handhade förvaltningen av statsjärnvägarna.

Järnvägsstyrelsen sorterade från inrättandet 1877 under kommunikationsministeriet och senare trafikministeriet. Järnvägsstyrelsen indrogs 1995, då statsjärnvägarna genom bolagisering ombildades till VR Group.[1]

Referenser redigera