Sjöfartsverket (Finland)

till och med 2009 den myndighet i Finland som ansvarade för sjöfarten

Sjöfartsverket (finska Merenkulkulaitos) var till och med 2009 den myndighet i Finland som ansvarade för sjöfarten. Till dess uppgifter hörde ansvaret för farlederna, sjökartläggning (sjömätning och sjökort), sjösäkerheten, isbrytning, förbindelsetrafik i skärgården, internationellt samarbete, fartygsregistret, samlande av statistik om sjöfarten samt beviljande av vissa understöd. Sjöfartsverket lydde under kommunikationsministeriet och leddes av en av statsrådet utsedd generaldirektör och direktion.

Genom en ny lag 2003 öppnades många av de uppgifter som förut sköttes direkt av Sjöfartsverket för konkurrens. Sjöfartsverket hade kvar ansvaret för dessa uppgifter i egenskap av beställare och övervakande myndighet. Själva driften av till exempel förbindelsefartyg har avknoppats till skilda affärsverk. Lotsverksamheten överflyttades från början av 2004 till det separata Lotsverket, som dock enligt sjöfartsverkets tolkning fortfarande hade monopol på lotsverksamheten.

Från 1 januari 2010 överfördes Sjöfartsverkets uppgifter till Trafikverket, Trafiksäkerhetsverket, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland samt Meritaito Oy.

KällorRedigera

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera