Lista över biskopar i Växjö stift

Wikimedia-listartikel

Biskopar i Växjö före reformationenRedigera

Biskopar i Växjö under och efter reformationenRedigera

Genom riksdagen i Västerås 1527 bröts den men medeltida kyrkans ekonomiska och militära maktställning i Sverige, något som räknas som inledningen på reformationen. Denna var dock inte som fullt genomförd förrän 1593, då kyrkan i Sverige genom Uppsala mötes beslut fick en evangelisk-luthersk bekännelse.

KällorRedigera