Jonas Johannis Scarinius, född 1616 i Rustsäter Medelplana socken[1], död 1687[2] i Växjö, var teolog och slutligen biskop i Växjö stift 1675–1687. Hans far var rättare.

Biskop
Jonas Johannis Scarinius
KyrkaSvenska kyrkan

StiftKarlstads stift, superintendent
Period1673
FöreträdareAndreas Birgeri Kilander
EfterträdareErlandus Svenonis Broman

StiftVäxjö stift, biskop
Period1675-1687
FöreträdareJohannes Baazius den yngre
EfterträdareCanutus Hahn

Akademisk titelMagister 1646
Född1616
Medelplana
Död1687
Växjö

Scarinius studerade först i Skara och reste därifrån till universitetet i Dorpat[3]. Från Dorpat, där han blev magister, reste han 1646 tillbaka till Skara där han blev konsistorienotarie samma år, rector scholæ 1647, lektor 1653, förste teologie lektor 1654 och prost och kyrkoherde i Lidköping 1662. Den 14 maj 1673 förordnades Scarinius till superintendent i Karlstad men var där endast en gång, nämligen då han gjorde sitt inträde i konsistorium. Den 16 juni 1674 utnämndes han av Karl XI till biskop i Växjö, en post han tillträdde den 12 februari 1675[4]. Han begravdes i Växjö domkyrka den 15 januari 1688.

Det var under Scarinius biskopstid i Växjö som folk-/kyrkobokföringen (se kyrkoarkiv) infördes, uppdelad i tre volymer (räkenskaper, ministerialböcker och husförhörslängder), då han till prästmötet 1679 inlämnade en skrivelse innehållande ”förordningar” om prästernas församlings- och själavård[5]. Han bevistade alla riksdagar som hölls under hans ämbetstid[6].

Familj redigera

Jonas Scarinius var gift två gånger. Första gången med Ingeborg Mårtensdotter Kullenberg (född i Västergötland, död 1683), dotter till kyrkoherden i Medelplana Martin Gyltebackius och hans hustru Elin Torstensdotter, och andra gången med Katarina Dryandra (död 1696), dotter till kyrkoherden i Alseda Johannes Dryander och hans hustru Annika Alzhovia. Barn (sannolikt alla i första giftet):

 • Elisabet Scarinia, gift med kyrkoherden i Varnhem i Skarke socken Magnus Thengner (1633–1694)
 • Maria Scarinia , gift 1674 med domprosten i Skara Bengt Rudbergh (1632–1698)
 • Helena Scarinia (död 1729), gift i tur och ordning med domprosten i Växjö Enevald Widebeck (1649–1694) och kyrkoherden i Ryssby socken, Sunnerbo, Carl Wessman (1661–1747)

Kyrkoherden i Vänersborg Andreas Johannis Scarinius[7] (död 1676) var hans bror.

Källor redigera

 1. ^ Den i litteraturen omskrivna födelsegården ”Rössäter” är sannolikt en fonetisk omskrivning av gården som idag stavas 'Rustesäter' (Källa:Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG))
 2. ^ Enligt en dagbok av kyrkoherden Ludgo Petrus Gustavi Öijer avled Scarinius den 28 maj 1687 (Sv. Autografsällskapets handl. 1897). Enligt en annan uppgift levde Scarinius ännu 8/6 1687 men var död 22/6 samma år.
 3. ^ Scarinius disputerade tre gånger i Dorpat åren 1644, 1645 och 1646 och kallade sig vid alla dessa tillfällen "Scarensis".
 4. ^ Tå giorde Rev. Ep. Mag:r Johannes Bazius joh: filius affträdhe uthi Ven: Consistorio ifrån Episcopatu . . . . Tå samma momento tillträdde Rev. Ep. Mag:r Jonas Scarinius” (Växjö konsistorii protokoll den 12 februari 1675).
 5. ^ Den omnämnda kyrkoordningen, inlämnad till prästmötet 1679, är tryckt i Wallquists Eckl. saml. II s. 350 ff.
 6. ^ Under Scarinius tid som biskop hölls fem riksdagar, nämligen i Uppsala 1675, i Halmstad 1678 och i Stockholm 1680, 1682 och 1686.
 7. ^ Andreas Scarinius barn kallade sig Wennerberg

Litteratur redigera

 • Joh. W. Warholm (1871). Skara stifts herdaminne, 1. Biskopar. Domprosteriet, Wäne, Kinna, Winköls, Wilska, Wartofta och Kållands kontrakt. 
 • Joh. W. Warholm (1872). Skara stifts herdaminne, 2. Kåkinds, Södra Wadsbo, Norra Wadsbo, Billings, Redvägs, Åhs och Kullings kontrakt samt skolväsendet. 
 • C.O. Arcadius, J A Franzén & E A Zetterqvist (1921). Växjö stifts herdaminne, 1. Biskopar, domprostar, kapitulares, konsistorienotarier. 
 • Gotthard Virdestam (1929). Växjö stifts herdaminne, 3. Sunnerbo och Norrvidinge. 
 • Gotthard Virdestam (1934). Växjö stifts herdaminne. 8. Regementspräster. Extraordinarier. Stiftets präster utom stiftet. Supplement. Register.