Lista över Sovjetunionens ledare

Wikimedia-listartikel

Detta är en lista över Sovjetunionens ledare.

Efter Sovjetunionens upplösning 1991 fortsätter listan över Rysslands statsöverhuvud i Lista över Rysslands statsöverhuvuden. Här listas också de som varit ordförande i Ryska SFSR:s högsta sovjet.

Sovjetunionens ledareRedigera

Porträtt Namn Tid Levnadstid Titel
  Vladimir Lenin 1917 (1922)–1924 22/4 187021/1 1924 Ordförande i folkkommissariernas råd (8/11 191721/1 1924)
  Josef Stalin 19241953 18/12 18785/3 1953 Generalsekreterare i centralkommittén för Allunionens kommunistiska parti (bolsjevikerna) (3/4 19225/3 1953)
Ordförande i Sovjetunionens ministerråd (6/5 19415/3 1953)
  Georgij Malenkov 5/3 19537/9 1953 8/1 190214/1 1988 Generalsekreterare i centralkommittén för Allunionens kommunistiska parti (bolsjevikerna) (5/3 195313/3 1953)
Ordförande i Sovjetunionens ministerråd (5/3 19538/2 1955)
  Nikita Chrusjtjov 19531964 17/4 189411/9 1971 Generalsekreterare i centralkommittén för Allunionens kommunistiska parti (bolsjevikerna) (7/9 195314/10 1964)
Ordförande i Sovjetunionens ministerråd (27/3 195814/10 1964)
  Leonid Brezjnev 19641982 19/12 190610/11 1982 Förste sekreterare i Sovjetunionens kommunistiska parti (14/10 19648/4 1966)
Generalsekreterare i Sovjetunionens kommunistiska parti (8/4 196610/11 1982)
Ordförande i presidiet för Sovjetunionens högsta sovjet (7/5 196015/7 1964, 16/6 197710/11 1982
  Jurij Andropov 19821984 15/6 19149/2 1984 Generalsekreterare i Sovjetunionens kommunistiska parti (12/11 19829/2 1984)
Ordförande i Presidiet för Sovjetunionens högsta sovjet (16/6 19839/2 1984)
Konstantin Tjernenko 19841985 24/9 191110/3 1985 Generalsekreterare i Sovjetunionens kommunistiska parti (13/2 198410/3 1985)
Ordförande i presidiet för Sovjetunionens högsta sovjet (11/4 198410/3 1985)
  Michail Gorbatjov 19851991 2/3 1931 Generalsekreterare i Sovjetunionens kommunistiska parti (11/3 198524/8 1991)
Ordförande i presidiet för Sovjetunionens högsta sovjet (1/10 198825/5 1989)
Ordförande i högsta sovjet för Sovjetunionen (25/5 198915/3 1990)
Sovjetunionens president (15/3 199025/12 1991)

Sovjetunionens titulära statscheferRedigera

De namn som listas nedanför innehade nominellt statschefsämbetet i Sovjetunionen men hade inte alltid faktiskt inflytande då den praktiska makten alltid låg hos Kommunistpartiets generalsekreterare. Till och från återfinns dock namn från ovanstående lista även här.

Ordförande i Allryska centrala verkställande kommitténRedigera

År 1922 bildades Sovjetunionen och Allryska centrala verkställande kommittén, tillsammans med motsvarigheter i andra sovjetrepubliker, underordnades då den nya Sovjetunionens centrala verkställande kommitté.

Porträtt Namn Regeringstid Levnadstid
  Lev Kamenev 9 november21 november 1917 18 juli 188325 augusti 1936
  Jakov Sverdlov 21 november 191716 mars 1919 3 juni 188516 mars 1919
  Michail Kalinin 30 mars 191919 juli 1938 19 november 18753 juni 1946

Ordförande i Sovjetunionens högsta sovjets presidiumRedigera

År 1938 röstas ett antal tillägg till 1936 års sovjetiska författning igenom där de centrala verkställande kommittéerna avskaffas. Istället inrättas Sovjetunionens högsta sovjet som hela landets högsta lagstiftande församling,[1] men de enskilda sovjetrepublikerna får behålla regionala parlament.

Porträtt Namn Regeringstid Levnadstid
  Michail Kalinin 17 januari 193819 mars 1946 19 november 18753 juni 1946
  Nikolaj Sjvernik 19 mars 19466 mars 1953 7 maj 188824 december 1970
  Kliment Vorosjilov 15 mars 19537 maj 1960 4 februari 18812 december 1969
  Leonid Brezjnev 7 maj 196015 juli 1964 19 december 190610 november 1982
  Anastas Mikojan 15 juli 19649 december 1965 25 november 189521 oktober 1978
  Nikolaj Podgornyj 9 december 196516 juni 1977 18 februari 190312 januari 1983
  Leonid Brezjnev 16 juni 197710 november 1982 19 december 190610 november 1982
  Jurij Andropov 16 juni 19839 februari 1984 15 juni 19149 februari 1984
Konstantin Tjernenko 11 april 198410 mars 1985 24 september 191110 mars 1985
  Andrej Gromyko 27 juni 19851 oktober 1988 18 juli 19092 juli 1989
  Michail Gorbatjov 1 oktober 198825 maj 1989 2 mars 1931

Sovjetunionens högsta sovjets ordförandeRedigera

I maj 1989 avskaffades presidiets ordförandepost och ett nytt statschefsämbete, Högsta sovjets ordförande, skapades.[2]

Porträtt Namn Regeringstid Levnadstid
  Michail Gorbatjov 25 maj 198915 mars 1990 2 mars 1931

Sovjetunionens presidentRedigera

15 mars 1990 inrättade Michail Gorbatjov återigen ett helt nytt statschefsämbete – det som Sovjetunionens president.[3]

Porträtt Namn Regeringstid Levnadstid
  Michail Gorbatjov 15 mars 199025 december 1991 2 mars 1931

Titulära statschefer i Ryssland under SovjetunionenRedigera

Ordförande i Ryska SFSR:s högsta sovjets presidiumRedigera

Porträtt Namn Regeringstid Levnadstid
  Aleksej Badajev 19 juli 19384 mars 1944 4 februari 18833 november 1951
Nikolaj Sjvernik 4 mars 194425 juni 1946 19 maj 188824 december 1970
Ivan Vlasov 9 april 19434 mars 1944, 25 juni 19467 juli 1950 10 september 19031969
Michail Tarasov 7 juli 195016 april 1959 18991970
Nikolaj Ignatov 16 april27 november 1959, 20 december 196214 november 1966 16 maj 190114 november 1966
Nikolaj Organov 26 november 195920 december 1962 27 februari 19015 maj 1982
Mikhail Jasnov 23 december 196626 mars 1985 5 juni 190623 juli 1991
Vladimir Orlov 26 mars 19853 oktober 1988 16 augusti 192115 april 1999
Vitalij Vorotnikov 3 oktober 198829 maj 1990 20 januari 192619 februari 2012
  Boris Jeltsin 29 maj 199010 juli 1991 1 februari 193123 april 2007
  • Under Ivan Vlasovs första period som ordförande var han ställföreträdande ordförande för Aleksej Badajev.

KällorRedigera