Centralkommitté är det högsta beslutande och verkställande organet i kommunistiska partier runt om i världen under tiden mellan partiernas kongresser. Då emellertid centralkommittén tenderar att vara en stor församling, brukar i praktiken ett annat organ vara det som är högsta beslutande och verkställande organ. Den första centralkommittén grundades 1912 av Vladimir Lenin, när han och den bolsjevikiska fraktionen bröt med Rysslands socialdemokratiska arbetareparti. I oktober 1917 inrättades partiets politbyrå och snart även sekretariatet. Både politbyrån och sekretariatet inrättades för att effektivisera beslutsfattandet, men innebar samtidigt att centralkommittén förlorade makt till de nya politiska organen.[1] I Sovjetunionen var de ledande politikerna medlemmar av både politbyrån och centralkommittésekretariatet. Partiet styrdes av en generalsekreterare, ofta populärt benämnd partichef, som nominellt är centralkommitténs förste (högste) sekreterare och ordförande i politbyrån. Då får centralkommittén den roll som representantskapet har i det svenska förenings- och partiväsendet.

Se ävenRedigera


ReferenserRedigera