Lista över Danmarks inrikesministrar

Wikimedia-listartikel

Lista över Danmarks inrikesministrar:

Inrikesminister Parti Tillträdde Avgick Regering
Peter Georg Bang 16 november 1848 21 september 1849 Novemberministären
Mathias Hans Rosenørn 21 september 1849 13 juli 1851
Frederik Ferdinand von Tillisch 13 juli 1851 28 januari 1852 Juliministären, Oktoberministären
Peter Georg Bang 28 januari 1852 21 april 1853 Regeringen Bluhme I
Anders Sandøe Ørsted 21 april 1853 29 april 1854 Regeringen Ørsted
Frederik Ferdinand von Tillisch 29 april 1854 12 december 1854
Peter Georg Bang 12 december 1854 18 februari 1856 Regeringen Bang
Carl Frederik Simony 18 februari 1856 4 juni 1856
Ivar Johan Unsgaard 4 juni 1856 18 oktober 1856
Andreas Frederik Krieger 18 oktober 1856 1 augusti 1858 Regeringen Andræ
Ivar Johan Unsgaard 1 augusti 1858 6 maj 1859 Regeringen Andræ, Regeringen Hall I
Andreas Frederik Krieger 6 maj 1859 2 december 1859 Regeringen Hall I
Johan Christian von Jessen 2 december 1859 24 februari 1860 Regeringen Rotwitt
Ditlev Gothard Monrad 24 februari 1860 15 september 1861 Regeringen Hall II
Orla Lehmann 15 september 1861 31 december 1863
Carl Ludvig Vilhelm Rømer von Nutzhorn 31 december 1863 10 maj 1864 Regeringen Monrad
Hans Rasmussen Carlsen 10 maj 1864 11 juli 1864
Frederik Ferdinand von Tillisch 11 juli 1864 6 november 1865 Regeringen Bluhme II
Jacob Brønnum Scavenius Estrup 6 november 1865 22 september 1869 Regeringen Frijs
Wolfgang von Haffner 22 september 1869 28 maj 1870 Regeringen Frijs
Christen Andreas Fonnesbech 28 maj 1870 14 juli 1874 Regeringen Holstein-Holsteinborg
F.C.H.E. Tobiesen 14 juli 1874 11 juni 1875 Regeringen Fonnesbech
E.V.R. Skeel 11 juni 1875 29 augusti 1884 Regeringen Estrup
S.H.S. Finsen 29 augusti 1884 8 augusti 1885
H.P. Ingerslev 8 augusti 1885 15 januari 1894
Hugo Egmont Hørring 15 januari 1894 23 maj 1897 Regeringen Reedtz-Thott
V. Bardenfleth 23 maj 1897 28 augusti 1899 Regeringen Hørring
Ludvig E. Bramsen 28 augusti 1899 24 juli 1901 Regeringen Sehested
Enevold Sørensen Venstre 24 juli 1901 14 januari 1905 Regeringen Deuntzer
Sigurd Berg Venstre 14 januari 1905 12 oktober 1908 Regeringen J.C. Christensen
Klaus Berntsen Venstre 12 oktober 1908 28 oktober 1909 Regeringen Holstein-Ledreborg
P. Munch Det Radikale Venstre 28 oktober 1909 5 juli 1910 Regeringen Zahle I
Jens Jensen-Sønderup Venstre 5 juli 1910 21 juni 1913 Regeringen Klaus Berntsen
Ove Rode Radikale Venstre 21 juni 1913 30 mars 1920 Regeringen Zahle II
Waldemar Oxholm expeditionsministär 30 mars 1920 5 april 1920 Regeringen Otto Liebe
Henrik Vedel expeditionsministär 5 april 1920 5 maj 1920 Regeringen M.P. Friis
Sigurd Berg Venstre 5 maj 1920 11 juli 1921 Regeringen Neergaard II
Otto Krag Venstre 18 juli 1921 23 april 1924 Regeringen Neergaard II & III
C.N. Hauge Socialdemokratiet 23 april 1924 14 december 1926 Regeringen Thorvald Stauning I
Otto Krag Partilös 14 december 1926 30 april 1929 Regeringen Madsen-Mygdal
Bertel Dahlgaard Radikale Venstre 30 april 1929 8 juli 1940 Regeringen Thorvald Stauning II
Knud Kristensen Venstre 8 juli 1940 9 november 1942 Regeringen Thorvald Stauning III & Regeringen Vilhelm Buhl I
Jørgen Jørgensen¹ Radikale Venstre 9 november 1942 5 maj 1945 Regeringen Scavenius
Knud Kristensen Venstre 5 maj 1945 7 november 1945 Regeringen Vilhelm Buhl II
Einar Kjær Venstre 7 november 1945 18 juni 1947 Regeringen Knud Kristensen
Niels Arnth-Jensen Venstre 30 juni 1947 13 november 1947
Alsing Andersen Socialdemokratiet 13 november 1947 23 november 1947 Regeringen Hans Hedtoft I
Jens Smørum Socialdemokratiet 23 november 1947 30 oktober 1950
Aksel Møller Konservative Folkeparti 30 oktober 1950 30 september 1953 Regeringen Erik Eriksen
Johannes Kjærbøl Socialdemokratiet 30 september 1953 30 augusti 1955 Regeringen Hans Hedtoft II & Regeringen H.C. Hansen I
Carl Petersen Socialdemokratiet 30 augusti 1955 28 maj 1957 Regeringen H.C. Hansen I
Søren Olesen Retsforbundet 28 maj 1957 18 november 1960 Regeringen H.C. Hansen II & Regeringen Viggo Kampmann I
Hans R. Knudsen Socialdemokratiet 18 november 1960 7 september 1961 Regeringen Viggo Kampmann II
Lars P. Jensen Socialdemokratiet 7 september 1961 26 september 1964 Regeringen Viggo Kampmann II & Regeringen Jens Otto Krag I
Hans Hækkerup Socialdemokratiet 26 september 1964 2 februari 1968 Regeringen Jens Otto Krag II
Poul Sørensen Konservative Folkeparti 2 februari 1968 29 juni 1969 Regeringen Hilmar Baunsgaard
H.C. Toft Konservative Folkeparti 11 juli 1969 11 oktober 1971
Egon Jensen Socialdemokratiet 11 oktober 1971 19 december 1973 Regeringen Jens Otto Krag III & Regeringen Anker Jørgensen I
Jacob Sørensen Venstre 19 december 1973 13 februari 1975 Regeringen Poul Hartling
Egon Jensen Socialdemokratiet 13 februari 1975 30 augusti 1978 Regeringen Anker Jørgensen II
Knud Enggaard Venstre 30 augusti 1978 26 oktober 1979 Regeringen Anker Jørgensen III
Henning Rasmussen Socialdemokratiet 26 oktober 1979 10 september 1982 Regeringen Anker Jørgensen IV
Britta Schall Holberg Venstre 10 september 1982 12 mars 1986 Regeringen Poul Schlüter I
Knud Enggaard Venstre 12 mars 1986 10 september 1987
Thor Pedersen Venstre 10 september 1987 25 januari 1993 Regeringen Poul Schlüter II, III & IV
Birte Weiss Socialdemokratiet 25 januari 1993 20 oktober 1997 Regeringen Poul Nyrup Rasmussen I, II & III
Thorkild Simonsen Socialdemokratiet 20 oktober 1997 23 februari 2000 Regeringen Poul Nyrup Rasmussen III & IV
Karen Jespersen Socialdemokratiet 23 februari 2000 27 november 2001 Regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV
Lars Løkke Rasmussen Venstre 27 november 2001 23 november 2007 Regeringen Anders Fogh Rasmussen I & II
Ingen inrikesminister utnämnd - 23 november 2007 7 april 2009 -
Karen Ellemann Venstre 7 april 2009 23 februari 2010 Regeringen Lars Løkke Rasmussen I
Bertel Haarder Venstre 23 februari 2010 3 oktober 2011 Regeringen Lars Løkke Rasmussen I
Margrethe Vestager Det Radikale Venstre 3 oktober 2011 31 augusti 2014 Regeringen Helle Thorning-Schmidt I & II
Morten Østergaard Det Radikale Venstre 31 augusti 2014 28 juni 2015 Regeringen Helle Thorning-Schmidt II
Karen Ellemann Venstre 28 juni 2015 28 november 2016 Regeringen Lars Løkke Rasmussen II
Simon Emil Ammitzbøll Liberal Alliance 28 november 2016 27 juni 2019 Regeringen Lars Løkke Rasmussen III
Astrid Krag Socialdemokratiet 27 juni 2019 21 januari 2021 Regeringen Mette Frederiksen
Kaare Dybvad Socialdemokratiet 21 januari 2021 2 maj 2022 Regeringen Mette Frederiksen
Christian Rabjerg Madsen Socialdemokratiet 2 maj 2022 Regeringen Mette Frederiksen

Not: ¹ Regeringen ingav 29 augusti 1943 sin avskedsansökan till kungen och upphörde samtidigt att fungera. Mellan den 30 augusti 1943 och 5 maj 1945 var det därför departementchefsstyre, där departementens chefer administrerade sina respektive sakområden.