Librobäck är en stadsdel i nordvästra Uppsala som tagit sitt namn från den bäck som rinner igenom området och ut i Fyrisån. I söder gränsar stadsdelen mot Luthagen, framför allt längs Dalabanan mot Borlänge. Den södra delen av Librobäck (söder om Bärbyleden) kallas även Börjetull. Librobäck är främst ett industriområde, med bland annat återvinningsstation, byggvaruhus, bilverkstäder, bilbesiktningsanläggning, lager och mindre firmor samt Galderama Nordics (tidigare Q-Med) huvudkontor. Under 1990- och 2000-talen har dock många flerbostadshus byggts, främst söder om Fyrisvallsgatan.

Byggnader i nordvästra delen av Librobäck.

I Börjetull finns ett företagshotell som går under namnet Skeppet på grund av sitt spektakulära utseende (ett stort vitt kontorshus som liknar aktern på ett skepp, exempelvis en finlandsfärja). Bostäderna i Börjetull utgörs av bostadsrätter och hyresrätter (Uppsalahem och Stena Fastigheter, tidigare Skanska och Drott). Bostäderna som Stena Fastigheter äger byggdes runt 1990–1991 av Skanska, och var de första bostäderna i området.

Börjegatan går från Uppsala centrum genom Librobäck och fortsätter sedan som länsväg 272 mot norra delen av Heby kommun och Gysinge vid Dalälven. Planer på en pendeltågsstation längs järnvägen väster om korsningen med Gysingevägen finns även.

Externa länkarRedigera