Lepidocrocit eller lepidokrokit är en orange järn(III)oxid med formeln γ-FeO(OH), som är mindre vanlig än dess nära släkting goethit, α-FeO(OH), med samma kemiska formel men med en annan kristallstruktur.

Lepidocrocit

Lepidocrocit kan framför allt bildas i blöta miljöer med omväxlande oxidationreduktion. Snabb oxidation av Fe2+ tycks gynna bildandet av lepidocrocit. Lepidocrocit är också tillsammans med bland annat goethit och magnetit/maghemit en vanlig beståndsdel i rost. Precis som goethit utgörs lepidocrocit av små partiklar med en stor specifik yta.

Externa länkarRedigera