Leo Ehrnrooth

finländsk politiker

Leo Reinhold Ehrnrooth, född 10 mars 1877, död 26 juli 1951, var en finländsk ämbetsman och politiker.

Ehrnrooth blev juris doktor 1906, var 1906-12 föredragande i finska senaten i arbetarfrågor och 1912-17 föreståndare för kommunala centralbyrån. April-november 1917 tillhörde han senaten som chef för handels- och industriexpeditionen, var mars-juni 1919 tillförordnad utrikesminister och mars-augusti 1920 minister för handel och industri. Åren 1917-25 ägnade han sig åt industriella värv och innehade framskjutna poster inom träindustrin och bankväsendet.

Ehrnrooth var politieborgmästare i Helsingfors åren 1926 - 31 och 1936 - 47. Han var från 1930 medlem av regeringskommissionen för Saarområdet som kommunikationsminister.

År 1947 gav han ut sina memoarer under titeln Från ett skiftesrikt liv.

KällorRedigera