The Leeds and Liverpool Canal är en kanal som går mellan storstäderna Leeds och Liverpool i norra England, Storbritannien. Kanalen är 205 kilometer lång och når som mest en höjd av 149 meter över havet. Kanalen fick klartecken att börja byggas i maj 1770. Kanalen började grävas 1774, men 1781 tog pengarna slut. Ny finansiering ordnades och 1789 återupptogs bygget. Det skulle dock dröja ända tills 1816 innan den blev färdig.

Leeds and Liverpool Canal vid Kildwick, North Yorkshire