Landshövdingar i Skaraborgs län

Wikimedia-listartikel

Landshövdingen i Skaraborgs län var mellan 1683 och 1997 chef för Länsstyrelsen i Skaraborgs län (innan 1918 var länsstyrelsen benämnd som Kunglig Majestäts befallningshavande) och fungerade som Kungl. Maj:ts (efter 1975 regeringens) representant för den statliga länsförvaltningen.

Landshövdingen i Skaraborgs län
Länsstyrelsen i Skaraborgs län
ResidensMarieholm
SäteMariestad
Utses avKungl. Maj:t (1683-1974)
Regeringen (1975-1997)
UnderställdKungl. Maj:t (1683-1974)
Regeringen (1975-1997)
Förste innehavarePeter Örneklou
Inrättat1683
Siste innehavareBirger Bäckström
Avvecklat1997
EfterträdareLandshövdingen i Västra Götalands län

Landshövdingen hade ingen direkt koppling till Skaraborgs läns landsting, som var det landsting vars gränser sammanföll med länets.

Lista redigera

Nedan föjer lista över Landshövdingarna i Skaraborgs län:

Årtal inom parentes anger ämbetsmannens levnadsår.

Nr Ämbetsperiod Porträtt Namn Levnadsår Noteringar
1. 1683–1690 Peter Örneklou (163?–17??)
2. 1690–1693 Polykarpus Cronhielm (1629–1698)
3. 1695–1707 Harald Strömfelt (16??–1707)
4. 1707–1711   Carl Gustaf Soop (1659–1711)
5. 1712–1716 Germund Cederhielm d.ä. (1635–1719)
6. 1716–1716 Germund Cederhielm d.y. (1661–1741)
7. 1716–1723   Peter Scheffer (1657–1731)
8. 1723–1727 Gustaf Rålamb (1675–1750)
9. 1727–1729   Eric Wrangel (1686–1765)
10. 1729–1733   Gustaf Palmfelt (1680–1744)
11. 1733–1735 Frans Joachim Ehrenstrahl (1670–1735)
12. 1735–1748 Gabriel Henriksson Falkenberg (1685–1756)
13. 1748–1761 Gabriel Gabrielsson Falkenberg (1716–1782)
14. 1761–1778 Adam Otto Lagerberg (1726–1798)
15. 1778–1784 Claes Erik Silfverhielm (1725–1792)
16. 1784–1796   Claes Julius Ekeblad (1742–1808)
17. 1796–1810 Johan Adam Hierta (1749–1816)
18. 1810–1824   Georg Adlersparre (1760–1835)
19. 1824–1831   Arvid Posse (1782–1831)
20. 1831–1837 Carl Henrik Gyllenhaal (1788–1857)
21. 1837–1851 Wilhelm Albrecht d'Orchimont (1783–1861)
22. 1851–1857   Anders Peter Sandströmer (1804–1857)
23. 1857–1866   Jonas Wærn (1799–1868)
24. 1866–1879   Carl Malmsten (1814–1886) [1]
25. 1879–1906 Cornelius Sjöcrona (1835–1917) [1]
26. 1906–1917   Fabian De Geer (1850–1934) [1]
27. 1917–1935   Axel Ekman (1869–1939) [1]
28. 1935–1951 Carl Mannerfelt (1886–1951) [1]
29. 1951–1956   Fritiof Domö (1889–1961) [2]
30. 1956–1967 Bertil Fallenius (1900–1990) [3]
31. 1967–1986 Karl Frithiofson (1919–2009) [4]
32. 1986–1990 Lennart Orehag (1925–2012) [5]
33. 1991–1997 Birger Bäckström (1937–2016) [6]

Se även redigera

Källor redigera