Adam Otto Lagerberg

svensk ämbetsman, greve och landshövding

Adam Otto Lagerberg, född 30 september 1726 i Stockholm och död 30 januari 1798 på Stola i Bergs socken, Skaraborgs län var en svensk ämbetsman, greve och landshövding.

Adam Otto Lagerberg föddes som son till riksrådet Swen Lagerberg och hans hustru Ottiliana Vellingk. Han blev student i Uppsala 1740 och kammarherre 1742, och tjänstgjorde i borgrätten 1745–46, varefter han blev extraordinarie kanslijunkare 1747. Han blev presidentsekreterare och underceremonimästare vid Serafimerorden samma år. 1751 blev han kammarherre med nyckel, tjänstgörande hos drottning Lovisa Ulrika. 1756 fick han avsked från kammarherrebefattningen med hovmarskalks karaktär. 1759 blev han vice landshövding i Skaraborgs län, och fick 1761 samma landshövdingebefattning som ordinarie. Lagerberg blev även 1761 riddare av Nordstjärneorden. Han uppfördes på förslag till riksrådsbefattning 1767, men erhöll den inte.

Lagerberg sysslade med vidlyftiga affärer. Han ärvde flera gods och köpte än flera. Bland annat anlade han Lagerfors bruk i Bällefors socken. Genom olyckliga spekulationer kom han på obestånd och blev för diverse tjänstfel dömd landshövdingetjänsten förlustig.

Han begravdes i Lagerbergska gravkoret i Grevbäcks kyrka.

KällorRedigera

  • Gustaf Elgenstierna, Svenska adelns ättartavlor, Stockholm 1928
  • Wikenros, Ingemar: Landshövding Adam Otto Lagerberg: Född med guldsked, Ruinerad, Avsatt, Bortglömd. Mariestad 2011.
Företrädare:
Gabriel Gabrielsson Falkenberg
Landshövding i Skaraborgs län
1761–1778
Efterträdare:
Claes Erik Silfverhielm