Landed gentry

traditionell brittisk samhällsklass

Landed gentry, eller enbart gentry, är en historisk brittisk samhällsklass främst i England, bestående av en övre medelklass, vanligen familjer med en godsägare som kunde leva enbart på jordränta som inkomst för att upprätthålla en ståndsmässig livsföring.

Mr and Mrs Andrews från 1748–1749 är en målning av brittiske konstnären Thomas Gainsborough som föreställer idealet för landed gentry-folk. Originalet finns på National Gallery i London.

Äldste sonen övertog i regel egendomen vid arvskifte och yngre söner fick välja yrkesbana. De yrkesgrupper som ansågs som socialt acceptabla för yngre söner var: officerare i marinen eller armén, sjöbefäl i handelsflottan, jurister samt klerker.

Gentry ska inte förväxlas med bördsaristokratin bärandes pärsvärdighet, vilket fram till 1900-talets slut innebar ärftlig representation i överhuset och vars sociala status var steget högre. Ofta ses gentry som en brittisk motsvarighet till lågadel.

Se även redigera

Referenser redigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Landed gentry, tidigare version.