Klerk

administrativ tjänst inom vissa religioner
För personer med efternamnet Klerk, se Klerk (efternamn).

Klerk (från medeltidslatin clericus) betyder präst, andlig; lärd; skrivare (jämför engelskans "clerk"). Klerikalinstitut är inom romersk-katolska kyrkan officiellt erkända sammanslutningar av präster i syfte att leva ett liv i gemenskap.