Lagerheim, namn på två obesläktade adelssläkter i Sverige, vilka båda erhållit friherrelig värdighet.

Den ena släkten härstammar från en borgmästare i Söderköpings stad, Arvid Larsson († 1647), gift med Karin Utter, vars sonsöner tog namnet Weidman. En av dessa sonsöner, majoren vid Österbottens regemente, Lars Weidman, adlades med namnet Weidenhielm 1694. Dennes brors ättling, Olof Elias Weidman, adlades med namnet Lagerheim 1777; barnen till dennes bror, Thure Weidman, som var biskop i Skara, upptogs sedan på Lagerheims adliga namn och nummer år 1805. Till denna släkt hör utrikesstatsminister Elias Lagerheim, utrikesminister Alfred Lagerheim och botanisten Gustaf Lagerheim. Till ätten Weidenhielm hör krigsminister Oscar Weidenhielm.

En annan släkt Lagerheim kommer från Södermanland, där stamfadern Johannes Bergqvist levde. Ämbetsmannen Carl Erik Bergqvist adlades tillsammans med Olof Elias Weidman på namnet 1777. Till denna släkt hör överste Gustaf Adolf Lagerheim, som var övermekanikus för bygget av Göta kanal.

Personer med efternamnet LagerheimRedigera