Lövgärdet är ett primärområde i stadsområde Nordost i Göteborgs kommun, beläget i stadsdelen Gårdsten i nordöstra Göteborg.

Lövgärdet från luften, 1977.
Radhusområde i Lövgärdet. Foto 1977.

Bebyggelse redigera

Området var det sista av Göteborgs miljonprogramsområden som anlades. Det bebyggdes 1970–1978 med totalt omkring 3 600 lägenheter.[1]

Traditionellt delar man in området i Södra Lövgärdet, som bebyggdes 1971–1975 med sju- och fyravåningars lamellhus och Övre Lövgärdet i norr, som bebyggdes 1976–1978 med niovåningars punkthus och trevåningars lamellhus. Mellan de båda områdena ligger Lövgärdets Centrum som tillkom 1975 och har högstadieskola, kyrka, kommunal service, affärer och pizzeria samt lägenheter och hotell i loftgångshus.

Lövgärdet har senare utvidgats med ett villaområde 1979 och ett parhusområde 1982. År 1998 revs hälften av punkthusen i Övre Lövgärdet[2].

Belägenhet redigera

Lövgärdet ligger längst i norr i Göteborgs kommun på fastlandssidan och gränsar till Surte i Ale kommun. Strax norr om Lövgärdet finns Vättlefjälls naturreservat och Surtesjön.

Nyckeltal redigera

 
Primärområdets utsträckning.
 
Lövgärdet

Nyckeltalen redovisar statistik som beskriver Göteborg och dess 96 delområden, primärområden, per den 31 december och kan användas för att jämföra de olika områdena. Nedan redovisas uppgifter för primärområdet och jämförelse görs mot uppgifterna för hela kommunen.

Nyckeltal för primärområde 601 Lövgärdet år 2021[3]
Lövgärdet Hela Göteborg
Folkmängd 7 992 587 549
Befolkningsförändring 2020–2021 +11 +4 493
Andel födda i utlandet 60,7 % 28,3 %
Andel utrikes födda eller med två utrikes födda föräldrar 85,1 % 38,1 %
Medelinkomst 206 900 kr 332 400 kr
Arbetslöshet 18,6 % 6,6 %
Antal ersatta dagar från F-kassan per person (16-64 år) 24,6 19,5
Andel med eftergymnasial utbildning (minst 3 år) 14,0 % 37,9 %
Andel bostäder byggda 1971–1980 91,8 %
Andel bostäder i allmännyttan 43,5 % 25,9 %
Antal färdigställda bostäder 2021 46
Andel bostäder i småhus 8,6 % 18,3 %
 
Lövgärdet, 1976.

Stadsområdes- och stadsdelsnämndstillhörighet redigera

Primärområdet tillhörde fram till årsskiftet 2020/2021 stadsdelsnämndsområdet Angered och ingår sedan den 1 januari 2021 i stadsområde Nordost.[4]

Kriminalitet redigera

Lövgärdet klassas sedan 2015 av Polisen som särskilt utsatt område[5][6], vilket definieras som ett område där kriminella har en inverkan på lokalsamhället och situationen innebär att det är svårt eller nästintill omöjligt för polisen att fullfölja sitt uppdrag.

Referenser redigera

  1. ^ Göteborgs utbyggnad : några bidrag till Göteborgs stadsbyggnadshistoria. Utveckling och planering i industriregioner, 99-0460320-0 ; 3. Göteborg: Chalmers tekniska högskola. 1977. sid. 60. Libris 447535 
  2. ^ ”Göteborg kn, GÅRDSTEN OCH LÖVGÄRDET, Västra Götaland – Bebyggelseregistret (BeBR) - Riksantikvarieämbetet”. bebyggelseregistret.raa.se. https://bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/miljo/visaHelaBeskrivningen.raa?miljoId=21220000014642. Läst 26 januari 2022. 
  3. ^ Göteborgsbladet 2022: SO1 Nordost. Statistik och Analys, Göteborgs stadsledningskontor.
  4. ^ ”Områdesindelningar”. Statistik och analys. Göteborgs stad. https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/statistik-och-analys/geografi/omradesindelningar. Läst 1 januari 2021. 
  5. ^ ”Utsatta områden - sociala risker , kollektiv förmåga och oönskade händelser Dnr: HD 5800 - 61/2015”. Polisen i Sverige - Nationella operativa avdelningen. Arkiverad från originalet den 19 augusti 2016. https://web.archive.org/web/20160819054415/https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/%C3%96vriga%20rapporter/Utsatta-omraden-sociala-risker-kollektiv-formaga-o-oonskade-handelser.pdf. Läst 2 juli 2016. 
  6. ^ ”Nationella operativa avdelningen Underrättelseenheten Juni 2017 Utsatta områden - Social ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen Dnr: HD 44/14 A203.023/2016”. Polisen i Sverige - Nationella operativa avdelningen. 21 juni 2017. sid. 12. https://polisen.se/siteassets/dokument/ovriga_rapporter/utsatta-omraden-social-ordning-kriminell-struktur-och-utmaningar-for-polisen-2017.pdf. Läst 8 augusti 2017. 

Vidare läsning redigera

  • Nejstgaard, Sven; Sousa e Brito Pedro de (1986). Arkitekt på fältet : samhällsutveckling på initiativ av de boende i Lövgärdet, ett 70-talsområde i Göteborg. Göteborg: Chalmers tekniska högskola, Sektionen för arkitektur. Libris 696519 

Skönlitteratur redigera

Externa länkar redigera