Kronisk smärta eller långvarig smärta är, till skillnad från akut smärta, smärta som varar längre tid, vare sig den under den tiden är ständig eller episodiskt[1] återkommande eller utlöses av ett särskilt stimuli.[2] Smärtan brukar räknas som långvarig efter tre månader.[3][4][5] Kronisk smärta kan utgöras av huvudvärk, ledvärk, smärta från skador eller sår, ryggsmärta, muskelvärk, med mera. Smärtan kan bero på en initial infektion, förslitning, överbelastning eller skada som fortsätter göra ont, eller bero på en pågående sjukdom eller tillstånd.[6]

Kronisk smärta
Klassifikation och externa resurser
ICD-10R52.1-R52.2
ICD-9338.2
eMedicinearticle/310834 
MeSHsvensk engelsk

DefinitionRedigera

Smärta är en subjektiv upplevelse. Tidsrymden som smärtan ska ha pågått under för att tillståndet ska kallas kroniskt skiljer sig åt, allt från 12 veckor[7] till sex månader.[6] Somliga menar att all smärta ska definieras som kronisk om den varar längre tid än vad normalt läkande eller återhämtning skulle ha gjort.[8] Den kroniska smärtan är med andra ord resistent mot behandling eller så saknas (känd) behandling.[2]

OrsakerRedigera

De vanligaste orsakerna till kronisk smärta är muskuloskeletal ryggsmärta såsom ryggskott, artrit, huvudvärk, MS, fibromyalgi, bältros, och nervskador (neuropati).[9] Bäckensmärta kan ofta vara kronisk och bero på sjukdomar som endometrios, interstitiell cystit,[10] ovarialcysta (eller äggstockscancer),[11] eller prostatodyni. Magont kan vara kronisk och bero på exempelvis kronisk bukspottkörtelinflammation, cancer i mag- och tarmkanalen, mag- och tarminfektioner, ämnesomsättningssjukdomar (som porfyri), eller innehåll i födointaget (förgiftningar, födoämnesintolerans).[11]

Ibland är orsaken okänd.[7] Kronisk smärta kan i vissa fall bero på somatisering och bestå av en somatoform smärta.[12]

PatofysiologiRedigera

Faktorer som kan orsaka kronisk smärta är ständig retning av smärtreceptorer, så kallad sensitisering (när något stimuli i centrala nervsystemet leder till bl.a. sänkt smärttröskel), sömnproblem, med mera. Ofta finns både fysiska, psykiska och sociala orsaker till kronisk smärta.[13] Studier på idrottare har visat att god fysik och regelbunden fysisk aktivitet leder till högre smärttröskel. Upplevelsen av smärta kan därför, och även av andra anledningar, skilja sig åt.[12]

FöljderRedigera

Kronisk smärta leder ofta till följdsjukdomar, såsom trötthet, depression, sömnproblem, muskelförtvining och muskelsvaghet (för att smärtan leder till inaktivitet),[7] substansmissbruk och läkemedelsberoende, och kan utmynna i en självmordskris.[8]

ForskningRedigera

I Sverige har SBU i olika omgångar utvärderat den samlade forskningen om behandling och rehabilitering på området[4][1] och år 2019 kartlagt det aktuella kunskapsläget för långvariga smärttillstånd i muskler, leder och skelett hos kvinnor[5] – kvinnor drabbas oftare än män.[5] För att få en så tillförlitlig bild som möjligt, sökte SBU år 2019 efter systematiska översikter av forskningsresultat om behandling och rehabilitering av långvarig muskuloskeletal smärta, det vill säga från muskler, leder och skelett. Trots att långvarig smärta är vanligare hos kvinnor[5] visar kartläggningen att det i stort sett saknas systematiska översikter som specifikt gäller kvinnor.[5] Det saknas också systematiska översikter av utredningsmetoder för att välja behandling och av behandlingsprogram där det ingår flera behandlingsmetoder, exempelvis multimodal rehabilitering.[5] En svårighet är att definitioner och klassificeringar av både olika behandlingar och smärttillstånd skiljer sig mellan olika översikter och forskningsstudier.[5] Inom forskningen varierar det också hur länge man följt upp effekten av en behandling, och översikterna visar inte för vilka individer eller undergrupper av individer med ett visst smärttillstånd som en behandling är effektiv.[5]

ReferenserRedigera

 1. ^ [a b] Services, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social (28 april 2010). ”Rehabilitering vid långvarig smärta”. www.sbu.se. https://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/rehabilitering-vid-langvarig-smarta/. Läst 29 april 2019. 
 2. ^ [a b] ”Definition of Chronic pain” (på engelska). medicinenet.com. http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=22430. 
 3. ^ ”Smärta - 1177 Vårdguiden”. www.1177.se. https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/smarta-och-huvudvark/smarta/. Läst 29 april 2019. 
 4. ^ [a b] Services, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social (1 april 2006). ”Metoder för behandling av långvarig smärta”. www.sbu.se. https://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/metoder-for-behandling-av-langvarig-smarta/. Läst 29 april 2019. 
 5. ^ [a b c d e f g h] Services, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social. ”Behandling av långvariga smärttillstånd med fokus på kvinnor”. www.sbu.se. https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-bereder/behandling-av-langvariga-smarttillstand-med-fokus-pa-kvinnor/. Läst 29 april 2019. 
 6. ^ [a b] ”What Is Chronic Pain?” (på engelska). webmd.com. http://www.webmd.com/pain-management/guide/understanding-pain-management-chronic-pain. 
 7. ^ [a b c] ”Chronic Pain: Symptoms, Diagnosis, & Treatment” (på engelska). MedlinePlus. National Library of Medicine. https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/magazine/issues/spring11/articles/spring11pg5-6.html. 
 8. ^ [a b] ”Chronic Pain Syndrome” (på engelska). Medscape. http://emedicine.medscape.com/article/310834-overview. 
 9. ^ ”Living With Chronic Pain” (på engelska). webmd.com. http://www.webmd.com/pain-management/chronic-pain-11/causes-pain. 
 10. ^ ”Causes and Symptoms of Chronic Pelvic Pain” (på engelska). webmd.com. http://www.webmd.com/women/guide/causes-symptoms-chronic-pelvic-pain. 
 11. ^ [a b] ”Chronic and Recurrent Abdominal Pain” (på engelska). merckmanuals.com. http://www.merckmanuals.com/professional/gastrointestinal-disorders/symptoms-of-gi-disorders/chronic-and-recurrent-abdominal-pain. 
 12. ^ [a b] ”Chronic Pain Syndrome Clinical Presentation” (på engelska). Medscape. http://emedicine.medscape.com/article/310834-clinical. 
 13. ^ ”Långvarig nociceptiv smärta/Kronisk smärta”. Praktisk Medicin. http://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/langvarig-nociceptiv-smartakronisk-smarta/.