Systematiskt översiktsarbete

typ av forskningslitteratur som utförs enligt ett väldefinierat protokoll

Ett systematiskt översiktsarbete eller en systematisk översikt är inom vetenskap och framförallt medicinen en litteraturstudie fokuserad på en forskningsfråga som försöker identifiera, värdera, välja ut och syntetisera allt högkvalitativt forskningsbevis som är relevant för frågan.

Hälso- och sjukvård samt socialt arbeteRedigera

Systematiska översikter av högkvalitativa randomiserade kliniska prövningar, samt av andra typer av studier, är en grundläggande del av systematiskt vetenskapligt utvärderingsarbete[1] (health technology assessment, HTA) och evidensbaserad medicin.[2] I Sverige har bland annat Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i uppdrag att sammanställa forskning som visar det bästa tillgängliga vetenskapliga underlaget – evidens, för olika frågeställningar.[1] Ibland kan grå litteratur vara relevant att ta hänsyn till, bland annat för att motverka publiceringsbias.

ProgramvaruutvecklingRedigera

Även inom programvaruutveckling har evidensbaserad forskning blivit ett vanligt inslag. Systematiskt översiktsarbete används inom området för att aggregera empiriska resultat, i likhet med hur det används i medicinsk forskning. Barbara Kitchenham har utvecklat riktlinjer för hur metodiken ska tillämpas inom programvaruutveckling.[3]

FöretagsforskningRedigera

Durach et al. har utvecklat riktlinjer för företagsforskning: Dessa författare har byggt på metodiska steg från andra discipliner. Resultatet är ett standardförfarande för att genomföra systematiska översiktsarbeter.[4]

KällorRedigera

  1. ^ [a b] ”SBU:s metod”. www.sbu.se. http://www.sbu.se/sv/var-metod/. Läst 11 april 2018. 
  2. ^ ”What is EBM”. Centre for Evidence Based Medicine. 26 januari 2009. Arkiverad från originalet den 6 april 2011. https://web.archive.org/web/20110406110628/http://www.cebm.net/index.aspx?o=1914. Läst 18 mars 2009. 
  3. ^ Kitchenham and Charters, Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering, Technical Report, 2007
  4. ^ Durach, C.F., Kembro, J. & Wieland, A. (2017). A New Paradigm for Systematic Literature Reviews in Supply Chain Management. Journal of Supply Chain Management, 53 (4). https://doi.org/10.1111/jscm.12145