Läroplan i Sverige är den läroplan som gäller i Sverige. Den är en förordning som utfärdas av Sveriges regering och gäller hela skolsystemet.[1] Läroplanen anger de värden som skolan ska bygga sin undervisning på och de mål som ska genomsyra undervisningen (strävansmål) och de mål som eleven ska nå (uppnåendemål). Förskolans läroplan har endast strävansmål. De nu gällande läroplanerna är Läroplanen för förskolan (Lpfö 18), Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) samt Läroplanen för gymnasiet (Gy 2011).

HistorikRedigera

Planer för förskolan har tidigare fastställts av socialstyrelsen, bland annat Pedagogiskt program för förskolan 1987 på uppdrag av riksdagen. Den första läroplanen för förskolan kom 1998.

Tidigare benämningar på läroplan i folkskolan i Sverige var normalplan, och från 1919 undervisningsplan. 1955 fick den svenska folkskolan en ny undervisningsplan. Grundskolan i Sverige fick nya läroplaner 1962 (Lgr 62), 1969 (Lgr 69), 1980 (Lgr 80), 1994 (Lpo 94) och 2011 (Lgr 11).

Den moderna svenska gymnasieskolans första läroplan kom 1970 (Lgy 70), och en ny kom 1994 (Lpf 94).

Den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11, presenterades av utbildningsminister Jan Björklund den 11 oktober 2010.

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Läroplaner”. www.skolverket.se. Arkiverad från originalet den 6 januari 2008. https://web.archive.org/web/20080106104925/http://www.skolverket.se/sb/d/468. Läst 26 maj 2017. 

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera