Länsmuseum är en typ av museum i Sverige, som i huvudsak är inriktat på ett svenskt läns konst- och kulturhistoria. Tillsammans med länsstyrelsen ansvarar länsmuseet även för kulturminnesvården inom länet. Region/landsting och kommuner bidrar ekonomiskt till verksamheten.

Länsmuseernas samarbetsrådRedigera

År 1954 bildades Länsmuseernas samarbetsråd för att vara ett samlande organ för de olika länsmuseerna i Sverige, ett centrum för kunskapsutbyte och verka för länsmuseernas gemensamma intressen. Rådet har 24 medlemmar (2013).

Jämför ävenRedigera

Externa länkarRedigera