Allmoge

benämning på bönder och ståndslösa människor i det nordiska bondesamhället
Denna artikel handlar om allmoge som en samhällsgrupp. För porslinet med namn allmoge, se Allmoge (porslin).

Allmogen (av fornnordiskans all mōghe, som betyder hela högen, hela hopen eller allt folket) betydde tidigare alla människor (som levde) i ett visst område. Efterhand skiftade betydelsen till att betyda de ofrälse, eller bönder och ståndslösa människor i det förmoderna samhället med i huvudsak bondehushållning.

Skånsk bondefamilj. Fotografi av Axel Sjöberg, 1902.

Se även redigera

Referenser redigera