Allmoge

benämning på bönder och ståndslösa människor i det nordiska bondesamhället
Skånsk bondefamilj. Fotografi av Axel Sjöberg, 1902.
För inredningsstilen, se allmogestil.

Allmoge (av fornnordiskans all mōghe, allt folket) är en benämning på bönder och ståndslösa människor i det nordiska bondesamhället. I modernt språkbruk närmast jämförbart med allmänheten.

Allmogens seder och bruk vårdas ofta av de hembygdsföreningar som finns på många orter.

Se ävenRedigera