Axel är inom geometrin uttryck för en riktning. Till exempel används axlarna X och Y ofta i diagram med två riktningar, och vid tredimensionella används Z för att ge ännu en riktning. Längdaxel är den axel som delar ett föremål eller en figur, symmetriskt i längdriktningen.

Se även redigera