Axel är inom geometrin ett uttryck för en riktning. Till exempel används axlarna X och Y ofta i diagram med två riktningar, och vid tredimensionella uppritningar används Z för att ge ännu en riktning. Längdaxel är den axel som delar ett föremål (eller en figur) symmetriskt i längdriktningen.