Kyrkoherde för samer

prästtjänst i Luleå stift

Kyrkoherde för samer eller samernas kyrkoherde var en exterritoriell tjänst i svenska kyrkan knuten till Luleå stift.[1][2][3] Tjänsten inrättades 1959 efter initiativ av biskop Bengt Jonzon.[2][3] Tjänsten var svår att tillsätta eftersom innehavaren måste vara prästvigd och ha ovanliga språkkunskaper: nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska förutom svenska.[3] Tjänsten avskaffades efter att ha haft två innehavare.[2]

Series pastorumRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Kungl. Maj:ts proposition nr 42 år 1959”. 16 januari 1959. https://data.riksdagen.se/dokument/EK3042. Läst 8 februari 2020. 
  2. ^ [a b c d] Olof Granstedt (2018). ”Biskop Jonzon och kyrkoherden för samer – En studie av bakgrunden för tjänsten som kyrkoherde för samerna”. Lunds universitet. http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8953349&fileOId=8953364. 
  3. ^ [a b c d] Nils Gösta Ekman (5 maj 1975). ”Samernas själavårdsbehov – en samvetsfråga för kyrkan” (på svenska). Svenska Dagbladet: s. 2. Läst 6 februari 2020.